Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: TT/arkiv
Bild: TT/arkiv

Hav och åkrar fortsätter att exploateras

Som om det inte räckte med att posten, tågen och apoteken inte fungerar och beredskapslager saknas samt skola, vård och omsorg sålts ut.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Nu tänker multinationella energijättar exploatera våra hav och åkrar för fortsatt elexport i stor skala till kontinenten, eftersom Sverige gjorts till EU:s råvarukoloni på el- och mineralområdet.

Det kommer gå ut än mer över våra möjligheter att försörja oss själva med livsmedel när åkermarken inte bara bebyggs med bostäder, utan nu även tas i anspråk för elproduktion, och därmed leda till fortsatt ökad import av sämre mat samt ytterligare höjda priser, det vill säga ökad inflation på livsmedel. Den mat vi importerar från EU har väsentligt mycket högre halter bekämpningsmedelsrester än den svenskproducerade. Däremot kommer det inte leda till lägre elpriser i Sverige, eftersom denna nya el går direkt ut på EU:s gemensamma elmarknad, då vi utsetts till EU:s huvudförsörjare på elområdet.

Att på det sättet minska självförsörjningsgraden på livsmedel är oklokt, inte minst också med hänsyn till klimatförändringarna, då torka och andra extremväder kan leda till stora importsvårigheter och bristsituationer, och det inom den närmaste framtiden dessutom.

Vidare förfulas stora natursköna områden när det gamla kulturlandskapet industrialiseras med vidsträckta solcells- och vindkraftsparker och storskalig havsbaserad vindkraft anläggs som stör fågelliv och pelagisk fisk såsom sill och makrill (till exempel försvann sillen, visar den enda utvärderande rapport som gjorts av havsbaserad vindkraft – Lillgrund). När dessa och även Natura 2000-områden inmutas med 250–350 meter höga vindsnurror avges så höga ljud att också fåglar försvinner från områdena. Om man därutöver även bygger vindkraftspark i fiskens lekområden, såsom Stora Middelgrund (vilket energiföretagen nu vill att regeringen ska godkänna) så inte bara försvinner den pelagiska fisken utan lekande arter dör också ut helt.

Som om det inte räckte med att posten, tågen och apoteken inte fungerar och beredskapslager saknas samt skola, vård och omsorg sålts ut. Nu ska också gruvor perforera Sapmi, norra Sverige göras till Natos övningsområde med allt vad det innebär av kvarlämnad skrot och militärt skräp. Västkusten föröds, sill och makrill kan vi glömma, skogsområden industrialiseras med vindkraftsplantager och åkrarna med storskaliga solcellsparker. Alltmedan malmen och timret fortsätter dundra ut ur landet. Vad kallar man sånt? Rovdrift. Och vad kallar man länder som utsätts för sådan monokulturell hårdexploatering, med skuldslaveri, miljöförstöring och importberoende som följd? U-länder.

Upprörd