Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Hallandstrafiken förordar alltid det trafikslag som är bäst för respektive sträcka

Hallandstrafiken svarar på kritik kring HNJ.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Replik. Svar till Per-Yngve Bengtsson, ”Visa HLT var skåpet ska stå!”, 28/5.

Hallandstrafiken arbetar årligen fram en kollektivtrafikplan vilken utgår från de strategiska val och prioriteringar som är fastställda enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Årets remissversion av kollektivtrafikplanen innehåller förslag om att minska trafikutbudet med cirka 2 procent, med syftet att anpassa kollektivtrafikens utbud till förväntat minskat resbehov efter pandemin. I sammanhanget bör nämnas att Hallandstrafiken under den senaste femårsperioden utökat trafikutbudet med närmare 15 procent.

Våren 2016 beslutade Region Halland att ett treårigt testprojekt skulle genomföras på järnvägen mellan Halmstad-Nässjö/Jönköping (HNJ-banan). Testperioden avslutades december 2020 men där det utökade trafikutbudet finns kvar även under 2021. Testperioden har innefattat fler turer, utökad marknadsföring samt upprustade stationsmiljöer. Hallandstrafiken har under testperioden ökat marknadsinsatserna med mål att fler ska resa, exempelvis har fria resor erbjudits vid flera tillfällen. Utbudet har under testperioden utökats med cirka 40 procent genom fler avgångar. Stationsmiljöerna har rustats upp, dock ska här nämnas att ansvaret runt våra stationsmiljöer är delat mellan kommunen, Trafikverket och Hallandstrafiken.

Per-Yngve Bengtsson skriver på insändarplats att Hallandstrafiken har en sval inställning till HNJ samt en tendens att vara tågnegativa. Detta är direkt felaktigt. Hallandstrafiken förordar alltid det trafikslag som är bäst för respektive sträcka. Tåg är fördelaktigt på längre sträckor, i höga hastigheter samt där det finns ett stort resandeunderlag.

Kritik framförs även mot den tidiga turen med avgångstid 04:55 från Halmstad. Hallandstrafiken har under testperioden försökt senarelägga turen, men eftersom turen är viktig på andra sidan länsgräns då den ankommer Jönköping före 08:00 har den fått kvarstå. Alternativet hade varit att låta tåget köra tomt utan passagerare från Halmstad tidigt på morgonen för att ankomma i rätt tid till Smålandsstenar, med samma kostnad men till ingen nytta för hallänningarna.

Daniel Modiggård

chefsstrateg

Hallandstrafiken AB