Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Giftig och förfallen ”betongbunker” i Harplinge centrum förfular samhället

Vad ska hända med Holms nedlagda och giftiga tvätt i Harplinge i centrum?

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Tvätten har varit nedlagd i säkert 30 år. Det är numera en förfallen ”betongbunker”. Denna fastighet förfular samhället eftersom den är just kraftigt förfallen.

Dessutom innehåller marken i och omkring fastigheten allvarliga gifter efter den verksamhet som varit. Sedan ett antal år tillbaka har det tagits prover på området genom borrhål och mätningar. Resultat okänt. Vissa av dessa provhål är nu täckta av en ny cykel och gångbana. Länsstyrelsen har klassat området som ett av Hallands mest förorenade område.

Precis bredvid denna tomt har två nya detaljplaner blivit beslutade för bostadsändamål och börjat bebyggas.

”Betongbunkern” har även ett antal villaboende som närmaste grannar.

Vad ska hända med sanering och rivning? Vem äger fastigheten idag? Har Halmstads kommun något med denna fastighet att göra i dag?

Harplingebo sedan 38 år

Svar direkt

Tack för dina frågor. Fastigheten är privatägd och kommunen har tagit på sig ansvaret att leda arbetet kring saneringen av fastigheten. Åtgärderna kommer att finansieras av Naturvårdsverket.

Det bedrevs tvätteriverksamhet på fastigheten från tidigt 1970-tal till slutet på 00-talet då företaget gick i konkurs. Det har visat sig, efter en så kallad ansvarsutredning, att det inte finns någon som kan ta det ekonomiska ansvaret för saneringen. Fastigheten i sitt nuvarande skick kan inte säljas då den saknar marknadsvärde.

Vi har anlitat konsultföretag och specialister som gjort markmiljöundersökning och en ansökan om bidrag till sanering av fastigheten. Utredningen kom fram till att föroreningen är som störst i marken under tvätten, samt att det har bildats en plym med föroreningar som går ut från fastigheten västerut. Det som föreslås är att schakta undan det mest förorenade området.

Vid en sanering så måste man komma åt fastigheten för att kunna göra markarbeten och det innebär att en stor del av byggnationen måste rivas.

När det planerades för bostäder i närheten undersöktes om bostäderna skulle påverkas av det förorenade området och man konstaterade då att föroreningarna inte påverkade dessa planer.

I dag fortsätter vi med utredningar med hjälp av specialister och tanken är att projektering och start av saneringen kommer att ske under 2020-2021. En förnyad ansökan om bidrag till avhjälpandeåtgärd har lämnats in från länsstyrelsen till Naturvårdsverket med kommunens underlag.

Magnus Sjöberg

mark- och exploateringschef, Halmstads kommun

LÄS ÄVEN:

Industrimark ska utredas

Brunnar vid gammalt tvätteri kontrolleras

Hallands mest förorenade markområden