Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Gör om, gör rätt i frågan om insats

I många år var Laholms kommun en kommun som låg i framkant vad det gäller att skapa bra livsförutsättningar för människor med funktionsvariationer. När man följer massmedias rapportering den senaste tiden förstår man inte vad som hänt i Stadshuset.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Jag tänker på beslutet gällande Ulrika Bengtsson. Ulrika har en insats på 18 timmar om dygnet, hon blir allvarligt sjuk men får en minskad insats med 12 timmar om dygnet. Hon ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt med hjälp av en personlig assistent 6 timmar om dygnet. Hur tänker Socialnämndens beredningsutskott? Eller är det så att man inte tänker? Det går inte att försvara ett sådant beslut med att man följer lagen.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft 1994. Grundtanken med lagen är att människor med stora funktionshinder, trots sitt funktionshinder, ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. LSS är ett komplement till annan lagstiftning och ger personer som tillhör personkretsen rätt till särskilda insatser på grund av speciella behov utan att inskränka de rättigheter som kan gälla enligt mer generella lagar som socialtjänstlag, hälso- och sjukvårdslag och skollag.

Enligt 7 § LSS ska den enskilde genom de insatser som anges i LSS tillförsäkras ”goda levnadsvillkor”. Detta begrepp skall jämföras med formuleringen i socialtjänstlagen, ”skälig levnadsnivå”.

När det gäller praxis är det en helt felaktig bild som ges, kommunen behöver inte följa Försäkringskassans praxis. Det är endast ett 25-tal kommuner av Sveriges 290 kommuner som använder sig av Försäkringskassans praxis.

Om lagstiftaren hade menat att alla beslut ska följa praxis och rättsfall skulle det inte finnas behov av den politiska nivån. Ärendet tas upp i Beredningsutskottet för beslut vilket innebär att man som politiker ska göra en egen personlig bedömning innan man fattar beslut. Förslaget till beslut som presenteras av tjänstepersonerna är inte nödvändigt att följa. Varför tar ni inte hänsyn till oberoende läkarintyg?

Thomas Jönsson

Ysby

LÄS MER: Föräldrarna kämpar för döttrarnas assistans

LÄS MER: Ulrika får behålla sin personliga assistans