Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Bild: Vilhelm Stokstad/TT

Gör avtal med hantverkare innan arbetet!

Artikel i HP den 21 januari visar att klagomål på hantverkare nästan fördubblats de senaste fem åren. Förstår varför, har själv fått erfara det. I ena fallet med seriöst bemötande och vilja att göra rätt, i det andra minst sagt tvärtom.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

I artikeln beskrivs vad man ska göra när man inte är nöjd, men mycket viktigare är vad man gör INNAN jobbet påbörjas och vid avslut.

Innan arbetet påbörjas ska det finnas ett avtal som beskriver vad som ska göras, hur det ska göras och vilka material som ingår i offerten, mängd och typ. Det visar sig att saker de flesta betraktar som självklara, som till exempel att man ska följa tillverkarnas och branschorganisationers anvisningar, inte gäller. Man hänvisar till dem som rekommendationer och arbetar sedan enligt egendefinierad ”praxis”. I avtalet ska stå enligt vilka anvisningar eller branschregler jobbet ska utföras och att på fakturan ska allt material specificeras. Observera också att det aldrig finns några garantier på utfört arbete såvitt det inte finns nedskrivet.

Vid avslutat arbete kan det presenteras ett dokument, ett besiktningsprotokoll, enligt vilket det gjorts ”egenkontroll” (naturligtvis utan avvikelser). Det vanligast förekommande är nog att kontrollen bestått av att man gör ett kryss på pappret ifråga. Det ska finnas skrivet hur dessa kontroller har gjorts och av vem.

Då många arbeten snabbt kommer upp i stora summor och ger betydande olägenheter vid fel är det säkrast att man alltid anlitar en egen kontrollant / besiktningsman.

Det är bedrövligt att det ska behöva vara så, men utvecklingen pekar mot att det finns färre och färre yrkesmän med egenansvar.

Ett seriöst arbetande företag presenterar ett avtal enligt ovan vid beställning, innan arbetet påbörjas. Om inte, skaffa själv mallar och annan nyttig information på konsumentverkets hemsida.

Så ni som planerar eller redan påbörjat reparationer eller ombyggnader, ta i beaktande det ovan skrivna och se över er situation snarast möjligt. Därigenom kan ni undvika en massa besvär och extra kostnader längre fram. För ARN i all ära, men där förutsätts att företag agerar ansvarsfull och det tas liten hänsyn till att vissa fel måste åtgärdas omedelbart.

Undvika Hantvärk