Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Christine Olsson / TT
Bild: Christine Olsson / TT

Frågorna har analyserats

Laholmsbuktens VA AB har som grunduppdrag att leverera hållbara vattentjänster och säkerställa rent dricksvatten, friska hav och vattendrag för nuvarande och kommande generationer.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Replik. Apropå insändaren ”Är Bolmen verkligen den bästa lösningen på vår vattenförsörjning? ”, 5/2.

Ett mål är att minska dricksvattenanvändningen från 140 till 100 liter per person och dygn. Inriktningsbeslutet om den framtida vattenförsörjningen innebär alltså inte att vi bara stoppar in mer vatten utan att vi också jobbar för fler vattensmarta lösningar.

De relevanta frågor som Ulf Jallander ställer har analyserats i de utredningar som genomförts. Samtliga alternativ medför stora investeringskostnader. Ett alternativ baserat på lokala resurser ger inte långsiktig trygghet i dricksvattenförsörjningen, vilket eftersträvas, utan riskerar i stället nya stora investeringar när lokala resurser inte räcker till. Därför bedöms det bättre att välja det mest långsiktigt hållbara alternativet redan från början.

Alternativet att använda vatten från Lagan och Nissan har studerats. Långtidsstudier av vattenkvaliteten i vattenresurserna visar att Bolmen är bästa valet och har lägst innehåll av organiskt material. Mängden organiskt material har stor påverkan på hur omfattande reningen av råvattnet måste vara vilket påverkar framtida kostnader.

Tillgången på vatten för Lagan och Nissan bedöms över tid inte vara lika god som för Bolmen. Dessa rinnande vattendrag har påverkats och kommer att påverkas av pågående klimatförändringar. Precis som Ulf Jallander skriver så har även Bolmen påverkats av torrperioder, men det samlade vattenmagasinet som Bolmen utgör är en större och tryggare ytvattenresurs.

Alla tillstånd för uttag av vatten ska säkerställa att de över tid sker med tillräcklig hänsyn till miljön. I de beslut vi fattar, är vår självklara utgångspunkt att ta ansvar för människors hälsa och miljö utan att riskera natur- och miljövärden.

Jonas Bergman, kommunstyrelsens ordförande Halmstad

Erling Cronqvist, kommunstyrelsens ordförande Laholm

Roland Norrman, styrelseordförande Laholmsbuktens VA AB

LÄS MER: Nu säkrar vi framtidens dricksvatten i Halmstad och Laholm

LÄS MER: Snart kan vattenfrågan vara löst i Halmstad