Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Bild: Hasse Holmberg / TT

Falska uppgifter om nyckelbiotoperna

Nej, Roland Malmenborn (M), en skogsmark läggs inte i träda om den klassas som nyckelbiotop. Detta är fake news även om såväl politiska partier som intresseorganisationer hävdar det.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Replik. Svar till Roland Malmenborn (M), 13/8.

Att klassa ett område som nyckelbiotop innebär inte alls att du som markägare är förbjuden att avverka. Om du däremot anslutit dig till något av certifieringsprogrammen (FSC eller PEFC) har du förbundit dig att inte avverka nyckelbiotoper. Men då får du å andra sidan bättre betalt för ditt övriga virke. Detta borde du som politiker känna till!

När det sedan gäller förlusterna av biologisk mångfald är det naturligtvis illa att enskilda arter utrotas. Men det är inte det som är det stora problemet. Det är i stället att många av de vanliga arterna blir allt ovanligare.

Ser vi exempelvis till de skogslevande fåglarna har snart sagt alla som har specifika biotopkrav (och det är många) gått kraftigt tillbaka sedan det industrialiserade skogsbruket blev norm efter mitten av 1900-talet.

När det gäller fåglar vill jag slutligen ge dig rätt i att det aldrig har funnits så många arter i Sverige som i dag. På grund av bland annat klimatförändringarna har vi en invandring av nya arter till Sverige.

Men samtidigt fortsätter många av de vanliga arterna att förlora mark på grund av att allt fler artrika skogsmiljöer avverkas och ersätts med mycket artfattiga granplantager. Det är allvarligt eftersom de vanliga arterna kan ses som något av en armering av ekosystemen.

Anders Wirdheim