Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

I stället för att exploatera jordbruksmark som pekas ut i nya ÖP:n bör vi arbeta för förtätning av stadskärnan, förtätning av våra glesa tätorter, stärka befintliga centrum som finns i Frösakull, i Haverdal och i många andra tätorter runt om i vår kommun, tycker skribenten. Bild: Jari Välitalo
I stället för att exploatera jordbruksmark som pekas ut i nya ÖP:n bör vi arbeta för förtätning av stadskärnan, förtätning av våra glesa tätorter, stärka befintliga centrum som finns i Frösakull, i Haverdal och i många andra tätorter runt om i vår kommun, tycker skribenten. Bild: Jari Välitalo

Förtäta i stället för att ta enkla arealer att bygga dyra bostäder på

I stället för att exploatera jordbruksmark som pekas ut i nya ÖP:n bör vi arbeta för förtätning av stadskärnan, förtätning av våra glesa tätorter, stärka befintliga centrum som finns i Frösakull, i Haverdal och i många andra tätorter runt om i vår kommun.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Replik. Apropå insändaren ”(Ful)Spelet om åkermarken”, 27/10.

Vi ska bo glest och lagen är bara en bok! tycks Halmstads kommuns nya strategi vara.

Grunden i all markanvändning handlar om god hushållning med mark och vattenområden – och att markområden ska användas till det som de är mest lämpade att användas för – om inte det är för att tillgodose väsentliga samhällsintressen som inte kan lösas någon annan stans.

En producerande åker i Onsjö, som gör Frösakull glesare, en producerande åker norr om Haverdal, som gör Haverdal glesare. Dessutom norr om den naturliga gränsen Särdalsvägen, är det bestämt att tätortens nya gräns ska vara där i stället, mitt ute på åkern. Är det verkligen dessa platser som krävs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen som miljöbalken säger?

Jag livnär mig på att vara exploatör och borde därför jubla över nya ÖP:n. Enkla arealer att bygga dyra bostäder på! Tyvärr avskyr jag gleshet.

I motsats till den gleshet Halmstad verkar eftersträva så har tätheten superkrafter. Den skapar underlag för orter att blomstra, för kollektivtrafiken att bli effektiv, för invånare att enkelt leva livet, att ställa bilen och minska belastningen på vägnätet.

I stället för att exploatera jordbruksmark som pekas ut i nya ÖP:n bör vi arbeta för förtätning av stadskärnan, förtätning av våra glesa tätorter, stärka befintliga centrum som finns i Frösakull, i Haverdal och i många andra tätorter runt om i vår kommun. Sluta sprida ut oss, sluta gå exploatörer till mötes med enkla projekt, sluta bygga dyra bostäder som de som lider av bostadsbrist ändå inte har råd att efterfråga.

Efter 12 som utomsocknes år är jag åter ”Halmstadbo” och jag älskar det. Att ha i princip allt jag behöver inom 15 minuter. Inom Haverdal till fots eller på cykel och vid behov kan jag oftast ta bussen in till stan. Ni vet ... tätheten i tidtabellen lämnar ju en del att önska, även i en tätort.

Magnus Uvnäs