Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Förnybar energi bäst för miljön och plånboken

Slutreplik. Svar till Ove Björklund, 2/3.
Jag håller helt med Ove Björklund om att allt ska räknas med, även påverkan på miljön och hälsoeffekter, vid bedömning av olika energikällor.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Tyvärr är det rätt begränsad forskning om detta i Sverige. Det är bara vindkraft som fått en bra genomlysning genom Naturvårdsverkets projekt "Vindval".

För några år sedan genomförde konsultföretaget Ecofys på uppdrag av EU-kommissionen ett projekt där de "externa kostnaderna" för energi beräknades. Det var kostnader för klimatpåverkan, luftförorening giftig spridning, markanvändning med mera. För kol, som är den största källan för elproduktion i världen, var den genomsnittliga kostnaden 96 öre/kWh, för kärnkraft 22 öre/kWh, för solel 15 öre/kWh och för vindkraft 3 öre/kWh. Vindkraft till havs och vattenkraft hade de lägsta externa kostnaderna.

Vi har en bra elförsörjning i Sverige nu när vindkraft och vattenkraft, de för miljön minst belastande energikällorna, förra året täckte 61 procent av vårt behov. Den stora utbyggnaden av vindkraft i skogsområden i Norrland som nu sker, 20 TWh ska byggas på två år, öppnar för mer elenergi till transportsektorn, järnframställning och annan industriell verksamhet där elen ersätter fossila bränslen.

År 2015 hade vi 7600 förtida dödsfall i Sverige på grund av luftföroreningar från förbränning. Utsläppen från trafiksektorn orsakade 2850 dödsfall, ungefär 10 gånger så många som dog av trafikolyckor. Det är verkligen viktigt att vi påskyndar omställningen till elbilar.

I USA gör energimyndigheten varje år beräkningar av vad ny elproduktion kostar. De senaste årens beräkningarna visar att sol och vindkraft nu kostar hälften av vad ny kärnkraft kostar. Så förutom miljöfördelarna ger sol- och vindkraft lägre energipriser i framtiden.

Göran Sidén