Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Medlemmar med stor förmåga och mångårig erfarenhet av hur vår kommun fungerar är ej längre aktuella på platser, där man kan påverka i rätt riktning , efter sin erfarenhet, utan är satta på undantagsplatser, tycker skribenten. Bild: Christine Olsson/TT
Medlemmar med stor förmåga och mångårig erfarenhet av hur vår kommun fungerar är ej längre aktuella på platser, där man kan påverka i rätt riktning , efter sin erfarenhet, utan är satta på undantagsplatser, tycker skribenten. Bild: Christine Olsson/TT

Ett kunskapskapital som håller på att försvinna

Medlemmar med stor förmåga och mångårig erfarenhet av hur vår kommun fungerar är ej längre aktuella på platser, där man kan påverka i rätt riktning

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Kunskapskapital. Ja precis, kunskapstapp, eller bättre ord kunskapskapital, håller på att försvinna inom politiska partier och så även inom det parti som jag tillhör, Socialdemokraterna i Halmstad. Detta genom nyss genomförda val och därefter genomförda nomineringar och tagna beslut. Beslut säkert tagna i demokratisk anda, men med underliggande tanke på att hela tiden se till rätt ålder på föreslagen person och rätt ålder är inte några fyrtiotalister. Medlemmar med stor förmåga och mångårig erfarenhet av hur vår kommun fungerar är ej längre aktuella på platser, där man kan påverka i rätt riktning , efter sin erfarenhet, utan är satta på undantagsplatser, som ej synliggör mångårig förmåga.

En nämnd, som drabbas av detta, som jag beskrivit kunskapstapp är hemvårdsnämnden/hemvårdsförvaltningen. Här sker stor förändring, då hela ledningen blir ny. Visst när det gäller förändringar i tjänstemannasektorn är det för anställda är såklart en frivillig del att man byter arbetsgivare, men val av förtroendevalda från partiernas sida kan man ju då se till att de är de som är kunskapsförankrade blir kvar och för sin kunskap vidare till ny ledning inom bland annat tjänstemannasektorn.

Detta inom en så viktig nämnd som hemvårdsnämnden, som har en mycket stor uppgift framför sig med ökad mängd äldre, 1 000 nya plus 80 (utöver redan inskrivna omsorgstagare) inom vår region per år. Hemtjänst och hemsjukvård krävs av många, kanske inte alla, men tillräckligt många för att uppgiften blir större än i dag. Och omsorg ökar som bekant med att åldern stiger. Till detta krävs erfarenhet och kunskap. Så enkelt att ”trolla bort” bra erfarenhet och god kunskap, men inte lika enkelt att få till en fungerande verksamhet, så fortsättning följer.

Och vi följer detta med spänning. Till sist är att lägga till att misstag inom omsorger får konsekvenser för, i detta fallet, de äldre och skattebetalarna, som ju står för skatteinbetalningarna.

Anna-Greta Bengtsson

ledamot KPR (Kommunala pensionärsrådet),

representant för SKPF (Svenska kommunalpensionärernas förbund)