Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Bild: Roald, Berit

Enskilda personer drabbas av beklämmande byråkrati

Replik,

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. 

Apropå artikeln ”Kommunen vill inte teckna avtal för laxrestaurang”, 11/4

Halmstads kommuns handläggning av Christian Backhausens byggnadstillstånd gör mig beklämd. Allvarliga brister i den kommunala byråkratin och byggnadsnämnden kommer i dagen och avslöjar att kompetens och beslutsförmåga inte uppnår den nivå som uppdragsgivarna har rätt att kräva. Enskilda personer och företagsamhet drabbas i en omfattning som alls icke är acceptabel.

Byråkrati i sin positiva bemärkelse krävs för att skapa ordning och reda i en större organisation. Den förutsätter kompetens och utgår från klara regler. Det innebär en hög decentralisering av små beslut och som en följd av detta en hög centralisering av stora beslut.

Tjänstemän arbetar utifrån lagar, övergripande regelverk, interna regler och rutiner. Med dessa förutsättningar borde det inte finnas någon gråzon mellan politisk ledning och tjänstemännens uppdrag. Jag efterlyser ett handfast agerande från byggnadsnämndens ordförande Jan Prytz och ordföranden i samhällsbyggnadsutskottet Jenny Axelsson utifrån det faktum att det funnits (finns?) en kompetensbrist som påverkat slutresultatet av den åtta år långa handläggningstiden.

Kommunens representant verifierar att tillståndsgivningen korrigerats och att, citat: ”kommunens tjänstemän och politiker har fått en bredare kunskap i ämnet.”

Jenny Axelsson måste ta ett övergripande ansvar och inte göra frågan till ett tjänstemannaärende. Här krävs övergripande informations- och utbildnings­insatser för att inga fler uppdragsgivare ska drabbas.

Hur många arbetstimmar som detta ärende har belastat olika myndigheter, avdelningar, och juridiska funktioner kan man bara spekulera i. Resurser som kunde använts för effektivare handläggning av löpande ärenden. Signalen till ordföranden i byggnadsnämnden är glasklar och i överensstämmelse med vad man informerar om på sin hemsida – att nämnden ansvarar för och leder det arbete som tjänste­männen på byggnadskontoret utför.

Lars-Rune Ericsson