Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Om kommunen ska ha en högre ambitionsnivå med LSS måste det finnas en politiskt beslutad riktlinje som omfattar alla likartade ärenden, menar skribenterna i ett inlägg i debatten om LSS-insatser i Laholms kommun. Bild: Henrik Williamsson
Om kommunen ska ha en högre ambitionsnivå med LSS måste det finnas en politiskt beslutad riktlinje som omfattar alla likartade ärenden, menar skribenterna i ett inlägg i debatten om LSS-insatser i Laholms kommun. Bild: Henrik Williamsson

En högre ambitionsnivå kräver en politiskt beslutad riktlinje

Moderaterna kommer att ta initiativ till ett arbete om vilken ambitionsnivå Laholm ska ha när det gäller LSS-insatser.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Replik. Apropå insändaren ”Helt felaktig bild som ges när det gäller praxis”, 29/5.

Angående Thomas Jönssons senaste vilseledande utspel på insändarsidan vill vi göra denna replik.

Observera att detta inte avser något enskilt ärende utan handlar om hur beslut fattas i kommunen.

Visst ... kommunen kan ha högre ambitionsnivå än lagstiftningens lägsta nivå och rådande rättspraxis när det gäller stöd enligt Socialtjänstlagen eller LSS.

Men kommunallagens likabehandlingsprincip säger också att alla ska behandlas lika i myndighetsutövningen. Det innebär att kommunen måste ha ett enhetligt ramverk för ambitionsnivån som gäller alla som ansöker om sådana insatser.

Att frångå rättspraxis i enskilda ärenden leder till risk för att du får mer ekonomiskt bistånd, mer personlig assistans, förtur till barnomsorg eller en plats på ett äldreboende om du känner någon politiker. Så ska vi inte ha det i Laholm. Det är så här det fungerar i vissa små kommuner där personliga kontakter med politiker ger fördelar.

Så om vi i Laholm vill ha en högre ambitionsnivå med LSS måste vi ha en politiskt beslutad riktlinje som omfattar alla likartade ärenden. Och någon sådan finns inte. Ingen har heller tagit initiativ till något sådant. Inte ens Jönsson då han var aktiv i kommunpolitiken. Ett sådant ramverk som vägleder myndighetsutövningen likvärdigt för alla bör fastställas av kommunfullmäktige då det också med all sannolikhet påverkar kommunens kostnader.

Detta vet både Thomas Jönsson och andra före detta lokalpolitiker som nu härjar på sociala medier. Det är ett vilseledande och ohederligt resonemang de nu för på insändarsidor och sociala medier.

Moderaterna kommer att ta initiativ till ett arbete om vilken ambitionsnivå Laholm ska ha när det gäller LSS-insatser. Detta behöver sedan beslutas av kommunfullmäktige. Om kommunfullmäktige då väljer att ha en högre ambitionsnivå än rättspraxis så måste också kommunfullmäktige reda ut finansieringen.

För oss är detta sista inlägget i denna fråga.

För Moderaterna i Laholm

Roland Norrman

Eric Semb

Kenneth Camitz