Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: FREDRIK PERSSON / TT
Bild: FREDRIK PERSSON / TT

Elbrist förekommer inte - tvärtom

I sommar har det skrivits mycket om elmarknaden på ledar- och insändarsidor i Hallandsposten. Många av uppgifterna som förekommit har varit felaktiga. En sådan uppgift är att det finns elbrist i Sverige (ledaren den 14 juli).

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Någon elbrist förekommer absolut inte, tvärtom – har kablarna till kontinenten använts för export som aldrig förr.

Sant är att förhållandena varit speciella, med höga priser och varierande priser i södra Sverige. Att priserna varierat kraftigt beror främst på ojämn vindtillgång samt att stamnätet varit hårt belastat med export från södra Sverige.

Behovet av el i vår omvärld har varit stort samtidigt som det funnits ett rekordstort utbud av mycket billig el i Norge och i norra Sverige.

Om vi gör tankeexperimentet att Sverige skulle kapa alla sina utlandskablar (förespråkar inte detta) hade inte existerat någon elbrist en endaste timme i sommar, inte ens när Ringhals 1 startade.

De få timmar som Sverige importerade el i juni under dagen hade täckts upp på något sätt i systemet, i sista hand genom regler- eller kondenskraft.

Utan utlandskablarna hade det svenska elpriset sannolikt varit gemensamt under 80-95 procent av tiden för Sveriges fyra elområden. Priset hade varierat mellan 5 till 40 öre/kWh (normalt för årstiden), beroende på elbehovet och tillgång på vindkraft.

Kapaciteten på stamnätet har i sommar varit nedjusterat av några tekniska orsaker. Om så inte hade varit fallet hade prisskillnaderna mellan Sveriges elområden varit ännu mindre om Sverige hade kapat sina utlandsförbindelser.

I sommar har elkunder i norra Sverige varit vinnare och elkunder i söder varit förlorare och för producenter omvänt – förlorarna finns i norr och vinnarna i söder.

Det man kan fråga sig om kunder i södra Sverige ska behöva betala för att det finns billig el i norr som går på export i söder? Samt om det är rimligt att elpriset kan variera så mycket som det gjort i södra Sverige mellan 1 öre/kWh till över 2 kr/kWh.

Staffan Bengtsson