Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Anders Wiklund/TT
Bild: Anders Wiklund/TT

El och förnybara bränslen kan klara våra transporter

Vårt elöverskott på 26 TWh förra året exporterades. 15 TWh gick till Finland. Där ersatte det främst fossil elproduktion. Om hälften var naturgas och hälften kol minskade utsläppen av växthusgaser med 10 miljoner ton.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Replik Apropå insändaren "En ren pappersprodukt - utan kontakt med verkligheten" av "boggy" 18/2

Sannolikt Sveriges största internationella insats för miljön förra året. Andra länder som vi exporterade mycket till var Norge, Litauen och Polen.

I Sverige finns planer för de närmaste två åren på 20 TWh ny vindkraft. Så elenergin kommer väl att räcka till alla personbilar vi behöver i landet samtidigt som exporten ökas.

Två tredjedelar av energin till vägtransporter används i dag till persontransporter. Den tredjedel som behövs för godstransporter kan klaras med förnybara bränslen. Förra året var andelen förnybara bränslen 23 procent. Den produktionen kan naturligtvis ökas. Bussar och lastbilar för närtransporter kan avvända fordonsgas och flytande biobränslen till exempel biodiesel (HVO och FAME) kan klara de långa transporterna.

Personbilarna kan drivas med el. Det stämmer att infrastrukturen för elbilar är dåligt utbyggd. Men omställningen kommer att ta några år så när fordonen finns i trafik kommer laddstationerna också att finnas. I Norge är redan 10 procent av personbilarna eldrivna, och där finns också många laddstationer. Mer elbilar ger också en renare luft som också ger bra hälsoeffekter, speciellt i storstäderna.

År 2018 minskade utsläppen från vägtrafiken med 2 procent. Enligt Transportstyrelsen behöver minskningen vara 8 procent för att vi ska nå våra klimatmål för 2030. Så det finns all anledning för alla sektorer i samhället, offentliga sektorn, företagen och privatpersoner att sätta fart på omställningen nu. Förutsättningarna finns faktiskt.

Min egen erfarenhet av en laddhybrid, som går på el korta sträckor (några mil) och på bensin långa sträckor, är att bensinförbrukningen sjunkit med 75 procent. Bilen laddas hemma i mitt gamla motorvärmaruttag. Elen kommer från 15 kvadratmeter solceller på taket, så den kostar inget. Det har inte varit någon komplicerad omställning men är ett steg på vägen från fossilberoendet.

Göran Sidén