Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Målet för oss många Halmstadsbor och väljare är naturligtvis, att kommunledningen till slut inser, att bebyggelse i Eketångaskogen överhuvudtaget är synnerligen olämpligt och nu agerar därefter”, skriver Lena och Hampus Ekman. Bild: Jari Välitalo
”Målet för oss många Halmstadsbor och väljare är naturligtvis, att kommunledningen till slut inser, att bebyggelse i Eketångaskogen överhuvudtaget är synnerligen olämpligt och nu agerar därefter”, skriver Lena och Hampus Ekman. Bild: Jari Välitalo

Eketångaskogen är en allt viktigare resurs nu och i framtiden

Målet för oss många Halmstadsbor och väljare är naturligtvis, att kommunledningen till slut inser, att bebyggelse i Eketångaskogen överhuvudtaget är synnerligen olämpligt och nu agerar därefter.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Slutreplik. Svar på insändarrepliken ”Vi vill se en attraktiv och hållbar utveckling i Halmstad”, 9/11.

När det (i flera omgångar) har uttryckts protester mot att bebygga Eketångaskogen, svarar kommunföreträdare med att massiv bebyggelse inte längre är aktuell. I det första förslaget i översiktsplan 2050 räknade man med 1 700 bostäder i Eketångaskogen. Efter samrådsförhandlingar ändrades det till 1 000 bostäder.

Nu antyds en väsentligt mindre omfattande och lägre bebyggelse det vill säga snarare i linje med, vad som nu byggs i Ranagård – 550 bostäder på en yta om 40 ha.

Att tänka sig bygga 1 000 bostäder i Eketångaskogen på 35 ha (och på ett markområde av helt annan typ avseende innehåll och markförutsättningar) innebär naturligtvis något helt annat – nämligen en kraftig förtätning med förskräckande exploatering och byggnadshöjder. (Vårt räkneexempel utgick just från 35 ha, även om siffran av misstag blev en annan i vår första insändare).

Målet för oss många Halmstadsbor och väljare är naturligtvis, att kommunledningen till slut inser, att bebyggelse i Eketångaskogen överhuvudtaget är synnerligen olämpligt och nu agerar därefter.

Slutligen: Eketångaskogen är en allt viktigare resurs nu och i framtiden för klimatet, den biologiska mångfalden och det rörliga, strandnära friluftslivet för Halmstadborna och dess gäster. Än mer så när ny bebyggelse i Ranagård öster om Tylösandsvägen färdigställs.

Eketångaskogen – en riktig skog och en unik tillgång just genom sin storlek och innehåll, därtill så nära stadens centrum att den nås vare sig vi vandrar, cyklar eller nyttjar kollektivtrafiken. Fantastiskt för en stad med sikte på en attraktiv och hållbar utveckling.

Lena och Hampus Ekman

LÄS MER: Färre bostäder i Eketånga och Frösakull i nytt förslag