Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Naturreservaten, som här vid Smedjeån, är viktiga under virusisoleringen. Bild: Bild: Arkiv
Naturreservaten, som här vid Smedjeån, är viktiga under virusisoleringen. Bild: Bild: Arkiv

Du behöver naturen – och naturen behöver dig

Naturen behöver människan och människan behöver naturen. Tyvärr är dock utvecklingen för den biologiska mångfalden dyster.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Naturen behöver människan och människan behöver naturen. Inte minst i dessa dystra coronatider förstår allt fler, vilken betydelse naturen har för oss människor. Aldrig förr har det varit så mycket folk i våra naturreservat och i vår tätortsnära natur. Inte på länge har det vandrat så många på Hallandsleden. Med de reserekommendationer vi kommer att få inför sommaren väntas ännu fler ge sig ut i den svenska naturen.

Tyvärr är dock utvecklingen för den biologiska mångfalden dyster. Allt fler arter både bland växter och djur dör ut, beroende på klimatförändringar och vårt allt intensivare och rationellare sätt att bruka våra marker såväl jordbruksmark som skogsmark.

Då blir mångfalden i allt från balkonglådor, kolonilotter, trädgårdar, parker, grönområden, vägkanter, kraftledningsgator med flera oanvända områden till våra kommunalt, regionalt och statligt ägda skogar (Sveaskog) allt viktigare. Här kan alla hjälpa till genom praktiska handlingar och genom att ställa ägarkrav. Här måste mångfalden öka, fler arter av växter, ger fler pollinerare, vilka är livsviktiga för matproduktionen. Pollinerarna behöver nektar och pollen från tidig vår till sen höst för att kunna sköta sina uppgifter och då behövs blommor av alla de slag.

Goda råd för ökad biologisk mångfald:

Minska dina koldioxid-utsläpp för att minska klimatförändringen

Handla närproducerat ekologiskt odlat (ger mindre transporter och ökad biologisk mångfald)

Drick ekologisk mjölk för blåklockans skull

Odla själv utan konstgödning och besprutning

Gör en äng av gräsmattan och låt mångfalden blomma, städa inte bort mångfalden

Lär dig mer ekologi och om människans plats i det i de ekologiska samspelet

Ställ krav på att kommunala, regionala och statligt ägda skogar (Sveaskog) och marker sköts med större hänsyn till den biologiska mångfalden. Inga stora monokulturer med kalhyggen på vår gemensamt ägda mark och att mer natur skyddas som naturreservat både för naturens skull och för människans skull, både statliga reservat och kommunala tätortsnära reservat.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Ut och njut i naturen, för du behöver naturen och naturen behöver dig.

Margareta Lindgren

ordförande Miljöpartiet i Laholm