Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: TT/arkiv
Bild: TT/arkiv

Differentierat strandskydd hotar inte allemansrätten

Något hot mot allemansrätten föreligger inte och den halländska kustlinjen är inte hotad. Tvärt om! På många håll i södra Sverige skärps strandskyddet.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Replik. Apropå insändaren ”Strandskydd och allemansrätt är vägen framåt”, 30/7.

Centerpartiet har kommit överens med regeringen om att göra förändringar av strandskyddet. Vi är, trots Miljöpartiets invändningar, fast beslutna om att se till så dessa genomförs. Kommunerna ges ökade möjligheter att peka ut områden där strandnära byggande kan tillåtas. Grävda dammar, diken, anlagda våtmarker och mindre vattendrag ska undantas från strandskyddsbestämmelserna. I övrigt är allt annat som tidigare.

Något hot mot allemansrätten föreligger inte och den halländska kustlinjen är inte hotad. Tvärt om! På många håll i södra Sverige skärps strandskyddet. Sjöars allemansrättsliga tillgänglighet säkras och obrutna strandlinjer bevaras.

Förslagen syftar till att stärka landsbygdens attraktivitet. Med närhet till sjöar och vattendrag ökar värdet på fastigheter i vårt inland. Det är betydelsefullt om man vill bo kvar och gör det enklare för den som vill låna i bank för att bygga nytt eller bygga ut. Centerpartiet i Halland agerar för att bibehålla servicen i småorterna, men vad gör Miljöpartiet?

Kommuner ska få lov att peka ut ”landsbygdsområdena” i översiktsplaner där strandnära byggnation tillåts. Länsstyrelsen har sista ordet och kan avstå från att bevilja dispens om inte tillräckligt starka skäl finns och om känsliga naturområden behöver fortsatt skydd. Regelverket blir mer logiskt och förutsägbart.

Många skulle nog vilja gå längre, men eftersom direktiven redan varit föremål för en förhandling där Miljöpartiet fått sina önskemål tillgodosedda nöjer vi oss med att genomföra de förslag som finns i utredningen. Om Miljöpartiet inte längre står bakom detta bör man lämna regeringen och överlåta åt riksdagen att driva igenom efterlängtade lättnader av strandskyddet.

För oss i Centerpartiet är det en självklarhet att den halländska landsbygden ska vara en levande miljö med företag, service och bostäder. Detta utgör en av de stora skiljelinjerna mellan oss och Miljöpartiet. Det är därför vi vill göra det ännu mer attraktivt att bo och leva i hela Halland.

Ola Johansson (C), riksdagsledamot

Helene Andersson (C), regionråd

Fredrik Hansson (C), kommunalråd, Kungsbacka

Christofer Bergenblock (C), kommunalråd, Varberg

Anneli Andelén (C), oppositionsråd, Falkenberg

Anna Roos (C), oppositionsråd, Hylte

Jenny Axelsson (C), kommunråd, Halmstad

Erling Cronqvist (C), kommunråd, Laholm