Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Marit, Hommedal
Bild: Marit, Hommedal

Det är dags att vi börjar ta hand om det livsviktiga havet

Allt liv på jorden är helt beroende av våra hav. Havet producerar mer än hälften av syret vi behöver och har en viktig roll för att minska effekterna av klimatförändringar. Dessutom ger den oss mat och välbehövlig rekreation. Trots det behandlas ofta havet som en outtömlig naturresurs.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Vecka 2 var historisk för havspolitiken i Sverige, när regeringen tog emot slutsatserna från Miljömålsberedningens havsuppdrag, en parlamentarisk utredning, där åtta partier tillsammans tagit fram en sammanhållen politik för att skydda och bevara haven.

Miljöpartiet har länge arbetat hårt för livet i haven. Nedsmutsningen och utfiskningen av haven har pågått länge och på flera platser har fiskbestånden kollapsat. Inom tre decennier riskerar vi ha mer plast än fisk i haven. Situationen är akut.

Miljömålsberedningen föreslår bland annat en havsmiljölag som ska säkerställa att varje regering tar ansvar för att åtgärda hoten mot havet. När problemen är så stora att de inte kan åtgärdas på en mandatperiod behöver vi säkra att arbetet inte stannar upp. Beredningen vill också att ekosystemansatsen ska vara en utgångspunkt för allt havsmiljöarbete. Det finns exempelvis inget värde i att skydda Östersjötorsken, om vi inte också värnar torskens föda så att den kan återhämta sig. Ekosystemperspektivet gör att politiken kan se dessa samband.

Vi anser att vi kan, och bör, gå ännu längre för haven. Bland annat måste vi höja tempot för att minska övergödningen samt påverkan på de sköra och kraftigt drabbade kustmiljöerna. Det råder brist på stor fisk inom nästan alla arter och bestånd, med en förödande ekologisk obalans. Eftersom fisken är en miljöfråga av stor vikt för livet i haven är det allvarligt att fiskeribesluten huvudsakligen hanteras som ett sektorsbeslut för fiskerinäringen.

Genomför vi det som står i betänkandet från Miljömålsberedningen har vi kommit långt för ett friskare hav. Havet utgör, tillsammans med skogen, jordens lungor. Det är dags att vi börjar ta hand om dem.

Isabella Lövin, miljö- och klimatminister, språkrör för Miljöpartiet de gröna,

Elisabeth Falkhaven, riksdagsledamot för Halland (MP),

Ola Nilsson, Halmstad (MP)