Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Johan Persson
Bild: Johan Persson

Den nya fordonspolicyn innehåller en tydlig prioriteringsordning

Tack Stefan Hallander för din insändare och dina frågor.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Replik. Svar till Stefan Hallander, 6/12.

Den 31 oktober fattade Halmstads kommunfullmäktige med bred majoritet beslut om en ny fordonspolicy som kommer att leda till betydligt minskade utsläpp från kommunens fordon och innebära en stor positiv förflyttning på miljöområdet. Det som det rådde oenighet om var ett mindre antal tilläggsyrkanden som inte fick stöd hos en majoritet i kommunfullmäktige.

Den nya fordonspolicyn innehåller en tydlig prioriteringsordning när det gäller inköp av bilar till kommunen. Detta är den stora förändringen i vårt nya regelverk. Ren eldrift prioriteras högst. Därefter biogas, laddhybrider och fossilfria bränslen (till exemple HVO) i fallande ordning. Lägst prioriterad, om övriga lösningar inte är möjliga, finns det kvar en möjlighet att köpa in traditionella bensin- eller dieselfordon. Här bör man dock komma ihåg att i stort sett samtliga leverantörer av diesel idag säljer bränsle med höginblandning av biodiesel som standard.

De senaste åren har vi sett en tydlig trend neråt när det gäller utsläpp av koldioxid, partiklar och kväve från kommunens fordon, liksom en ökad andel förnybara drivmedel. Med vår nya fordonspolicy kommer denna utveckling att förstärkas i ytterligare positiv riktning.

Jonas Bergman (M)

kommunstyrelsens ordförande

Staffan Svensson (C)

ordförande servicenämnden