Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

I stället för att stå upp för Sverige så la man sig platt, menar skribenten angående elprisområden.  Bild: Johan Nilsson/TT
I stället för att stå upp för Sverige så la man sig platt, menar skribenten angående elprisområden. Bild: Johan Nilsson/TT

De svenska elprisområdena – ett nationellt svek

Beslutet tog dock ingen som helst hänsyn till att överföringskapaciteten inom Sverige inte var tillräckligt utbyggd eller tillfyllest. Snällt sagt. Överföringskapaciteten är fortfarande, efter 10 år, inte utbyggd.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Svenska kraftnät (SVK) ansvarar för att elnätet i Sverige ska fungera korrekt. Innan den 1 november 2011 så begränsade SVK exporten av el till andra länder när det uppstod obalans i elnätet. Man prioriterade alltså sitt eget land, det vill säga Sverige. Detta medförde att flera av våra grannländer tyckte att denna hantering var felaktig och att interna nätbegränsningar inte skulle drabba landsgränserna utan mer lokalt (det vill säga lokalt i Sverige) där de uppstod.

Danmark anmälde då Sverige till EU-kommissionen. EU-kommissionen gjorde en preliminär bedömning om att den dåvarande ordningen med ett elprisområde för hela Sverige kunde strida mot konkurrensreglerna inom EU. Man ansåg att det svenska systemet riskerade att diskriminera utländska kunder. (EU har som mål att skapa en gemensam elmarknad där kunderna ska kunna köpa el från vilket elhandelsföretag som helst i Europa.)

I stället för att stå upp för Sverige, hävda svenska nationella intressen och ge EU-kommissionen fingret och tvinga dem att bekänna färg i stället för en "preliminär bedömning" så la man sig platt. SVK ändrade sitt sätt att hantera interna nätbegränsningar och valde (1 november 2011) att dela upp Sverige i fyra elprisområden. Elprisområdena skulle stimulera till att nya kraftverk byggs där det är underskott på el, och till att elnäten förstärks för att kunna föra över mer el inom Sverige. Detta beslut tog dock ingen som helst hänsyn till att överföringskapaciteten inom Sverige inte var tillräckligt utbyggd eller tillfyllest. Snällt sagt. Överföringskapaciteten är fortfarande, efter 10 år, inte utbyggd.

SVK drog gränsen mellan område 3 och 4 precis söder om Ringhals i väster och Oskarshamn i öster. På det sättet blev prisområde 4 helt utan "egen" kärnkraft och Stockholms och Göteborgsregionerna fick "nyttan" av dessa i stället. Också ett sätt att se på landet Sverige i sin helhet.

2011, när elprisområden infördes, var det rörliga årsmedelpriset i stort sett lika mellan de olika elprisområdena. 2021 (jan-okt) var det rörliga årsmedelpriset för elprisområde 4, cirka 70 procent högre än för elprisområde 1.

Dessutom är nu våra elpriser ihopkopplade med diverse andra länders, oftast från början högre, elpriser.

På vilket sätt gynnas vi, elkonsumenter i Sverige, av det ovan beskrivna?

Göran Peterson

Steninge