Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Inrätta en Frivillig resursgrupp (FRG) i Halmstads kommun, tycker skribenterna som bland annat skriver att sådana kan ”användas vid översvämningar, snöstormar och andra former av naturkatastrofer. Vid händelse av höjd beredskap eller krig kan en FRG även bistå med exempelvis evakueringar”. Bild: Fredrik Sandberg/TT
Inrätta en Frivillig resursgrupp (FRG) i Halmstads kommun, tycker skribenterna som bland annat skriver att sådana kan ”användas vid översvämningar, snöstormar och andra former av naturkatastrofer. Vid händelse av höjd beredskap eller krig kan en FRG även bistå med exempelvis evakueringar”. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Dags att ta ansvar för den kommunala krisberedskapen

För att kunna möta och hantera framtidens kriser samt i värsta fall krig behöver vi fler händer som kan hjälpa till vid nödsituationer.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Den 4 december 2020 lämnade vi in en motion till kommunfullmäktige om att inrätta en Frivillig resursgrupp (FRG) i Halmstads kommun. Fast det har gått över två års tid har motionen ännu inte kommit upp till behandling i fullmäktige. Detta trots att kommunallagen hänvisar till att en motion ska behandlas inom ett års tid.

Därför vädjar vi nu till det nya styret att ta ansvar för kommunens krisberedskap och ta upp motionen för behandling.

Nyligen aviserade regeringen behovet av att återinföra civilplikten för räddningstjänsten. Samtidigt har man varit tydliga med att detta kan komma att utökas till andra sektorer framöver. För att kunna möta och hantera framtidens kriser samt i värsta fall krig behöver vi fler händer som kan hjälpa till vid nödsituationer.

Det var därför vi för över två år sedan lämnade in en motion om att införa en frivillig resursgrupp i kommunen eller FRG som det vardagligen kallas. En FRG består av medlemmar i de frivilliga försvarsorganisationerna och utbildningen betalas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Tanken är att vid en kris kunna sätta in fler händer för att bistå våra utsatta i samhället.

Arbetsuppgifterna kan variera. Under pandemin fick äldre hjälp med att handla och man spred information om restriktionerna till medborgare. Under skogsbränder 2018 hjälpte flera resursgrupper till med att transportera mat, bränsle och maskiner åt räddningstjänsten.

Resursgrupper kan även användas vid översvämningar, snöstormar och andra former av naturkatastrofer. Vid händelse av höjd beredskap eller krig kan en FRG även bistå med exempelvis evakueringar.

Systemet finns i dag i över hundra kommuner och antalet anslutna kommuner växer ständigt. I och med att kostnaderna är små och främst bara uppstår när resursgruppen aktiveras av kommunen anser vi att det är ett nödvändigt tillskott till kommunens krisberedskap. Därför hoppas vi få stöd av fler partier när frågan förhoppningsvis snart tas upp i kommunfullmäktige.

Lars Larsson (SD), ordförande SD Halmstad

Andreas Ahlqvist (SD), kommunråd

Joacim Svensson (SD), gruppledare