Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Cykelplanen i Laholm tas upp av insändarskribenten. Bild: Magnus Andersson/TT
Cykelplanen i Laholm tas upp av insändarskribenten. Bild: Magnus Andersson/TT

Cykelplan utan uppföljning och åtgärd

Det har inte tagits några beslut med anledning av cykelplanen och det existerar inte längre någon cykelplan.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Laholms andra cykelplan gällde från 2015 till 2020. Den antogs av kommunstyrelsen först den 15 mars 2016, drygt ett år efter att den började.

Så, vad ville då kommunen uppnå med cykelplanen?

Det fanns fem mål. De mest övergripande målen är att cykeltrafiken ska öka med två procent per år samt att det ska skapas minst en kilometer cykelbana per år.

Enligt cykelplanen ska det dessutom göras uppföljningar. Det står att ”mätningar genomförs årligen” samt att ”År 2020, inför att cykelplanen ska förnyas, görs en slutlig uppföljning där en utvärdering görs om de mål som satts upp i denna cykelplan nåtts”.

I cykelplanen finns 92 olika åtgärder listade runt om i kommunen.

Vad har då hänt?

Jag har begärt ut alla uppföljningar och utvärderingar som genomförts gällande cykelplanen.

Svaret blev att det inte finns vare sig nedskrivna utvärderingar eller uppföljningar. Det har gjorts en pdf-presentation, enbart för kommunstyrelsens ledningsgrupp vid årsskiftet 2020/2021.

Den presentationen är väldigt begränsad och det är svårt att att se om cyklandet har ökat med två procent. Vid vissa platser är det så och vid andra inte. Säkerheten på cykel har nått målet och likaså längden på nya cykelbanor. Men cykelstölderna har inte minskat.

Vidare finns jämförelser om hur Laholms cyklister upplever kommunen. Totalt, av sex olika undersökta kategorier, är Laholm sämre än snittet jämfört med såväl små kommuner som riket totalt.

Bara när det gäller ”Cykelklimat” har Laholm bättre siffror än övriga.

Den mest intressanta frågan hur politikerna reagerat och vilka beslut som tagits.

Svaret är lika enkelt som nedslående:

Det har inte tagits några beslut med anledning av cykelplanen. Inte heller har det gjorts någon presentation för politikerna i vare sig kommunstyrelse eller kommunfullmäktige.

Det saknas helt uppgifter om någon av de 92 föreslagna åtgärderna genomförts. Inte heller vad kommunen eventuellt har satsat ekonomiskt för att förbättra för cyklingen i kommunen.

Och slutligen – det existerar inte längre någon cykelplan.

Uppenbarligen har de högst uppsatta politikerna från C, M och S valt att i praktiken smita ifrån cykelfrågan.

Laholmsbo