Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Henrik Williamsson
Bild: Henrik Williamsson

Beslutet följer en omänsklig praxis

För några veckor sedan kunde vi läsa i pressen att kommunstyrelsen står bakom socialnämndens beslut när det gäller neddragningarna av Ulrika Bengtssons assistenttimmar.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist hävdar att alla beslut följer lagen och gällande praxis. När ändrades LSS-lagstiftningen som antogs i riksdagen 1994?

Grundtanken med lagen är att människor med stora funktionshinder, trots sitt funktionshinder, ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Enligt 7 § LSS ska den enskilde genom de insatser som anges i LSS tillförsäkras ”goda levnadsvillkor”. Med den stora neddragning av assistenttimmar som socialnämndens beredningsutskott har beslutat kommer Ulrika Bengtsson inte kunna leva ett liv med goda levnadsvillkor.

Jag har tidigare suttit i socialnämnden i ett antal år och har därför noga följt det här ärendet. Enligt min uppfattning följer man inte gällande lagstiftning. Socialnämndens beslut följer en omänsklig praxis som Försäkringskassan har drivit fram inom rättsväsendet. Det är en praxis som skiljer sig väldigt mycket från den lagstiftning som riksdagen fattade beslut om 1994.

Under min tid i Socialnämnden försökte kommunen hjälpa våra invånare som har funktionsvariationer. Socialförvaltningen hade en bra dialog med företrädare för olika föreningar och arbetade ständigt på att förbättra verksamheten för den enskilde kommuninvånaren med funktionsvariationer. Vad är det som har hänt på socialkontoret som gör att man nu arbetar i helt motsatt riktning? Det enda som jag kan komma på är att kommunen har anställt en ny socialchef och det har kommit en del okunniga politiker i socialnämnden. Våra kommunråd hävdar att det måste till en lagändring för att kommunen ska kunna hjälpa Ulrika Bengtsson till ett värdigt liv. Det stämmer inte, det är socialnämndens beredningsutskott som ska ändra sitt tidigare omänskliga beslut. Det finns ingen lagstiftning som förbjuder socialnämndens beredningsutskott att inte följa praxis.

Som sagt, det går att besluta om en högre mänsklig nivå. Nu är det dags för övriga politiker att kliva fram och visa vem som fattar besluten i Laholms kommun. Eller är det så att politikerna inte har kraften att gå emot tjänstemännens förslag till beslut? Står inte Moderaterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna för alla människors lika värde?

Anne Kjerstin Löfstedt Schulz

LÄS MER: Hon nekas utökad personlig assistans

LÄS MER: Knastertorrt svar om assistans till familjen Bengtsson

LÄS MER: ”Man behandlar inte människor på det här sättet”