Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

”Bastionen” – 70-talsfake utan kulturhistoriskt värde

Befästningsrekonstruktionen vid Norre Katts park är och förblir, för att använda ett populärt uttryck ”fake”, och av noll kulturhistoriskt värde. Endast Norre Port kan med 100 procent sanning hävdas vara ursprungligt sedan befästningstiden.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Replik

svar på insändaren "Bastionen i Halmstad hotad - igen", den 18 maj.

Skribenten Bengt Olander hävdar i Hallandsposten 18 maj att ”Bastionen” är en hotad rest av den ointagliga fästningen danskarna byggde. Undertecknade hävdar att några synliga rester av befästningen som beskrivs inte finns kvar förutom Norre Port.

">
Insändaren hävdar att det endast är Norre Port som finns kvar sedan tiden då Halmstad omgavs av fästningsvallar och att resten av Bastionen byggdes på 1970-talet. Bild: Johnny Samuelsson

Halmstad var under medeltiden omgiven av befästningsmurar, vallar och fyra stadsportar. 1734 beslutade Riksdagen att rasera fästningsverket, undantaget muren mot ån och stadsportarna. Efter andra världskriget diskuterades stadsportens restaurering. Arbetet sammankopplades med omdaningen av Norre Katts park.

Göteborgsarkitekten Sven Brolids förslag godkändes 1971. Arbetet utfördes i etapper och avslutades 1975. Stadsportens genomgripande restaurering innebar att 1800-talets tillägg och förändringar försvann. Väsentligaste delen i arbetet som påtagligt förändrade Norre Port och omgivningarna var nydaningen av befästningsvallarna med uppgångar till stadsporten. En fästningsliknande byggnad med skottgluggar och teaterscen med samlingsplats byggdes på övre Norre Katt, som helt felaktigt kommit att kallas ”Bastionen”.

Allt som finns bevarat efter ursprungliga befästningsverket ligger fördolt 4-5 meter under ”Bastionen”. Halmstadsbor har aldrig någonsin kunnat se mer än den övre portalen av delvis vittrat tegel till krutkällaren som i sin helhet är dold för besökare. Krutkällarens ovandel är sålunda det ENDA synligt bevarade av befästningsverket. Allt annat är och förblir ett påhitt som inte har någon som helst förankring i historieböckerna.

I Brolids arkitektförslag från 1971 beskrivs jordvallarna med nedtill huggna granitblock som ska hålla jorden på plats. Hur jordvallarna plötsligen uppfattades vara av armerad betong är och förblir en gåta. Armerad betong fanns definitivt inte på 1600-talet! Av den anledningen är och förblir befästningsrekonstruktionen för att använda ett populärt uttryck ”fake” och av noll kulturhistoriskt värde.

Endast Norre Port kan med 100 procent sanning hävdas vara ursprungligt sedan befästningstiden. Bastionen som fanns i befästningsverket var belägen på vallgravens Norra sida, bakom Norre Port i höjd med Trefaldighetsallén.

Vårt förslag är därför att kalla ”Bastionen” för Övre Norre Katt, ett kulturhistoriskt korrekt namn på den öppna platsen öster om Norre Port.

Förena Norre Katts park med stan

Hans Sjöblom

Lars Hellström

Mats Nilsson