Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det finns bara förlorare med det agerande som vi nu ser hos Migrationsverket där man centraliserar flyktingmottagandet till några få geografiska platser i Sverige, menar skribenten. Bild: Marcus Ericsson/TT
Det finns bara förlorare med det agerande som vi nu ser hos Migrationsverket där man centraliserar flyktingmottagandet till några få geografiska platser i Sverige, menar skribenten. Bild: Marcus Ericsson/TT

Barnen kommer i kläm när Migrationsverket tvångsflyttar familjer till Spenshult

Hur kommer Migrationsverket att säkerställa att man som myndighet i Sverige lever upp till barnkonventionen?

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Färre människor söker asyl i Sverige. Som en konsekvens väljer Migrationsverket att rycka upp människor i asylprocess och flytta dem till andra kommuner, bland annat Halmstad.

Barn som på grund av en utdragen asylprocess på flera år funnit vänner och trygghet i skolan, och äldre som påbörjat SFI-utbildning och äntligen funnit en pusselbit av sammanhang i sin tillvaro, drabbas. Migrationsverket väljer att göra denna omflyttning under en pågående pandemi i strid med allmänna rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Kortsiktigt, ekonomiskt tänkande verkar styra agendan på Migrationsverket med bristfällig kommunikation till de mottagande kommuner, som får ta ansvarar för skolgång med mera.

Detta innebär att social inkludering och integration av nyanlända i vårt land försvåras och att kostnaderna för kommunerna ökar.

Det finns bara förlorare med det agerande som vi nu ser hos Migrationsverket där man centraliserar flyktingmottagandet till några få geografiska platser i Sverige.

Sedan 1 januari 2020 är FN:s konvention för barns rättigheter lag i Sverige. Många länder anpassar sina lagar efter konventionen, vilket Sverige också gjorde under många år. Men nu har Sverige beslutat att även ta in hela konventionen i den nationella lagstiftningen.

Barnkonventionens fyra grundprinciper är:

● Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

● Barnets bästa skall beaktas vid alla beslut som rör barn.

● Varje barn har rätt till liv och utveckling.

● Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Hur kommer Migrationsverket att säkerställa att man som myndighet i Sverige lever upp till barnkonventionen?

Michael Coyet

ordförande för Röda Korsets styrelse i Halmstad