Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Halmstads första lokala folkomröstning, ja eller nej till hotell på Österskans, 2022. Bild: Anders Holmer
Halmstads första lokala folkomröstning, ja eller nej till hotell på Österskans, 2022. Bild: Anders Holmer

Att förstöra en stad

För att denna anläggning överhuvudtaget skall fungera krävs att parkeringsfrågorna är lösta på ett bra sätt, skriver Benny Birgersson.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Den omarbetade detaljplanen gällande Österskans 1 presenterar nu följande ändringar: Höjden har sänkts till 14 våningar och fasadens olika delar har fått rundade hörn. De vridna byggnadsdelarna har nu försetts med olika varianter av fasadmaterial.

I sammanhanget framstår dessa uppdateringar som ren kosmetik. Hotellet är fortfarande samma gigantiska koloss i detta känsliga stadsrum. Dessutom försöker man under anpassningskravet förklara/försvara byggnadens vridna former genom att relatera dessa till olika delar i omgivningen – bland annat teatern, Nissan och till och med kvartersstadens rutnät. Den förklaringen framstår för mig som rent nonsens.

Ett resonemang för att försvara en mindre bra form i detta känsliga rum. En bra form skall upplevas intuitivt, utan att behöva en manual i handen för att förstå.

Trafikfrågorna, i synnerhet då det gäller en ny anläggning med hotelldel (cirka 200 rum), stor konferensdel samt saluhall måste självklart noggrant utredas innan detaljplanen godkänns. I den trafikanalys som gjorts är biltrafiken och dess konsekvenser bristfälligt redovisade där vissa frågor har fått ringa uppmärksamhet. Andra frågor skall utredas i framtiden och några frågor förbigås med tystnad.

För att denna anläggning överhuvudtaget skall fungera krävs att parkeringsfrågorna är lösta på ett bra sätt. Hotellets garage har i förslaget endast 47 parkeringsplatser. Hur klarar man lagstiftningens parkeringstal?

En annan betydelsefull fråga är gods- och varuleveranser samt bilar och bussar som ska besöka anläggningen. Av utrymmesskäl går det inte att vända framför hotellet och i trafikanalysen kan man utläsa att all denna trafik därför måste gå genom korsningen vid länsstyrelsen över Rådhusgatan, sedan vidare in på Hamngatan och slutligen passera över Österbro för att kunna angöra hotellbyggnaden på rätt sida!

Då bussarna har fått en ny hållplats på Strandgatan kan detta ge stora konflikter med trafik från Viktoriagatan och Slottsbron.

Cykel- och gångtrafiken har däremot utretts bättre och prioriterats i förhållande till fordonstrafiken. Dock är det inte gång och cykel som är det viktiga fordonsslaget när det gäller hotellanläggningen utan naturligtvis bilarna.

Jag säjer nej till hotell på Österskans.

Benny Birgersson