Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

 Bild: FREDRIK SANDBERG / TT
Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Allvarligt att inte behärska skolans viktigaste verktyg

Eleverna i den svenska skolan pressas igenom grundskolan och efter nio år upptäcks att kunskaperna i språk inte har nått målen.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren. Här kan du läsa fler insändare.

Att läsa in de kunskapsmål som skolan tillhandahåller utan en tränad och god läsförmåga är komplicerat. Olika typer av hjälpmedel skall finnas tillgängliga och anpassas till varje elev.

Att vara elev i en skola och inte behärska skolans viktigaste verktyg ”läskunnighet” får allvarliga följdverkningar på elevens utveckling. Att inte få vara en självklar del i skolans undervisning, få dåligt självförtroende, att se sina framtida studier/arbetsmöjligheter försämrade och dessutom också kanske mobbas. Allt detta för att skolan inte fullföljt sitt uppdrag att främja elevens läsförmåga.

Sett ur ett barnperspektiv och med utgångspunkt barnets bästa och barnkonventionen, hur kan det vara till barnets bästa att inte få ta del av läsförmågan under sin lagstadgade skolgång?

Hur ingår barnkonventionen och barns bästa i lärarutbildningen?

Universitet har ett antal pedagogiska kurser i läs- och skrivinlärning. Kurserna är inte obligatoriska i lärarutbildningen.

Vilka krav kan ställas på lärare i en svensk skola som ska undervisa barn i läskonsten oavsett ålder?

Christina Fossum