Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Den befintliga kärnkraften är mycket lönsam och kan livstidsförlängas med små investeringar.”  Bild: Jonas Lindstedt/TT
”Den befintliga kärnkraften är mycket lönsam och kan livstidsförlängas med små investeringar.” Bild: Jonas Lindstedt/TT

”Den befintliga kärnkraften är mycket lönsam”

Det är typiskt för det allt mer väderberoende systemet, och det kommer bara bli värre om den planerbara elproduktionen, som kärnkraften, avvecklas. Det skriver Take Aanstoot i en replik på en ledare. Den politiske redaktören Mattias Karlsson svarar.

I ledaren från den 10 februari skriver Mattias Karlsson att vi behöver mer förnyelsebar energi, att vi exporterar allt mer el och behöver mer vindkraft och fler ledningar.

Delar av det stämmer, men tyvärr sprids också en del myter om den förnyelsebara energin vidare. Mattias Karlsson skriver exempelvis att vi inte har ett underskott av el utan att den bara finns på fel ställe. Men det stämmer inte alltid.

Svenska kraftnät har inför flera vintrar varnat för att marginalerna i det svenska kraftsystemet är mycket små. Om vindstilla och kalla dagar inträffar samtidigt i Sverige, Danmark och Tyskland är det inte säkert att några importmöjligheter finns. Det är typiskt för det allt mer väderberoende systemet, och det kommer bara bli värre om den planerbara elproduktionen, som kärnkraften, avvecklas.

Man behöver inte titta längre än till Tyskland för att se att målsättningar om ett helt förnyelsebart system i stället gör oss beroende av fossil produktion antingen genom import eller genom egen kraftreserv.

Mattias Karlsson skriver också att de ”tekniska lösningarna för att klara av en ojämnare kraftleverans väntar runt hörnet”. Det är en populär uppfattning inte minst inom miljörörelsen, eftersom man har förhoppningar om att kärnkraften ska kunna fasas ut. Men den har tyvärr inte mycket bäring i verkligheten. Världens batteriproduktion räcker till att elektrifiera 2 procent av alla nya bilar och vätgas framställs fortfarande mestadels av naturgas med stora utsläpp som följd.

Till sist frågar sig Karlsson hur ny kärnkraft ska finansieras. Det är en viktig diskussion, men den har fel fokus. Den befintliga kärnkraften är mycket lönsam och kan livstidsförlängas med små investeringar.

Att säkra den produktionen, i stället för att tillåta förtida nedläggningar som i fallen Barsebäck eller Ringhals 1 och 2, är en av de mest effektiva och storskaliga klimatsatsningar Sverige kan göra.

Take Aanstoot

ordförande Svenska ekomodernisterna

Svar:

Trots att två kärnkraftsreaktorer har stängts på kort tid i Ringhals så har Sverige i dag ett stort elöverskott. Det beror till stor del på att vindkraften är på stark frammarsch och byggs ut i snabb takt. Detta leder också till utmaningar för att uppnå ett stabilt elsystem i Sverige.

Men det är något som jag tror kommer att lösas inom en snar framtid, bland annat genom ett mer integrerat elsystem både inom Sverige och inom Europa. Dessutom pågår även konkret forskning kring att göra elnätet mer flexibelt för att klara de tillfällen när elförbrukningen är hög och det blåser lite.

Take Aanstoot lyfter fram satsningar på befintliga kärnkraftsanläggningar som en effektiv klimatsatsning i Sverige. Men frågan är då, om kärnkraftsägarna själva inte ser någon lönsamhet i att driva vidare gamla kärnkraftsanläggningar, vem ska då driva dem?

Sanningen är snarare den att kärnkraften är för kostsam och inte står sig i konkurrensen med förnyelsebara energikällor. Det innebär att kärnkraften har sett sina bästa dagar i Sverige, de ligger som sagt inte framför oss utan hör till historien.

Inom en inte alltför avlägsen framtid beräknas vindkraften stå för en större elproduktion i Sverige än kärnkraften. Även om det innebär nya utmaningar för att uppnå ett stabilt och hållbart elsystem är det en utveckling som ska välkomnas.

Mattias Karlsson

politisk redaktör