Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”På drygt tio år har vi kycklingbönder i Halland minskat vårt klimatavtryck med nästan 20 procent.” Bild: ERLAND VINBERG / TT
”På drygt tio år har vi kycklingbönder i Halland minskat vårt klimatavtryck med nästan 20 procent.” Bild: ERLAND VINBERG / TT

Visa att ni menar allvar med kycklingproduktionen

Vi bönder som arbetar med kyckling- och kalkonuppfödning i Halland välkomnar att regeringen vill främja svensk livsmedelsproduktion. Men verkligheten är en annan. Det skriver Jenny Andersson, Svensk Fågel, tillsammans med kycklingbonden Arvid Tunemar.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

I Tidöavtalet slår regeringen fast att svensk djurvälfärd är en förebild i EU och att Sverige bör driva att andra EU-länder ska ha lika bra standard som i Sverige.

Vi bönder som arbetar med kyckling- och kalkonuppfödning i Halland välkomnar att regeringen vill stärka konkurrenskraften och främja svensk livsmedelsproduktion, vilket också statsministern betonar ”som mycket viktigt” i sin regeringsförklaring.

Sammantaget låter detta väldigt positivt men verkligheten är en annan. Jordbruksverkets senaste statistik visar att importen av kyckling har ökat med 16 procent det första halvåret.

Frågan vi måste ställa oss är: Vart tar den ökade mängden importerad kyckling vägen? Är det så att det serveras en större mängd importerad kyckling inom Region Halland och i halländska kommunerna än tidigare, och vad blir konsekvenserna då det gäller möjligheten att öka självförsörjning av kyckling om kommuner och regioner väljer att inte prioritera en inhemsk livsmedelsproduktion?

Just nu pågår ett arbete med att ta fram nya kriterier inom offentlig upphandling. I gruppen som arbetar med detta ingår bland annat organisationer vars mål är att vi ska gå över till vegansk kost. Dessa organisationer driver krav som ytterligare kommer att försvåra och fördyra den svenska livsmedelsproduktionen och som inte tar hänsyn till god djurhälsa, livsmedelssäkerhet eller klimatavtrycket.

På drygt tio år har vi kycklingbönder i Halland minskat vårt klimatavtryck med nästan 20 procent, majoriteten har gått över till förnybar energi, allt fler installerar vind- och solkraft, bioenergi används för att värma stallarna och aveln har förbättrats.

Alla våra åtgärder mot ett hållbarare jordbruk och en livskraftig livsmedelsproduktion kräver investeringar. Investeringar som vi – och inte minst halländska kommuner och Region Halland – måste vara beredda att stötta och i slutänden betala för.

Nu ligger ett stort ansvar på regeringen för att vi även i framtiden ska ha en långsiktigt, hållbar produktion av livsmedel. Därför är det nu av största betydelse att regering omgående börjar arbete med följande frågor:

• Nuvarande livsmedelsstrategi ses över så att självförsörjningsgraden av livsmedel stärks.

• Säkerställa att kommunerna har ekonomi att kunna upphandla livsmedel som uppfyller de svenska kraven både när det gäller djurvälfärd, djurhälsa och livsmedelssäkerhet samt låg klimatbelastning som ställs på svenska livsmedelsproducenter.

• Ger myndigheter i uppdrag att vid översyn av regelverk som rör animalieproduktion ska de som ingår i översynen bestå av representanter från branscher och organisationer som verkar enligt livsmedelsstrategins mål och handlingsplan.

Vi bönder i Halland är stolta över att vara en del av inhemsk livsmedelsproduktion som producerar livsmedel i världsklass. För att detta även fortsättningsvis ska vara möjligt, är det helt avgörande att regeringen nu visar att man menar allvar med att stärka konkurrenskraften för livsmedelsproduktionen så att det även i framtiden blir möjligt att servera inhemsk kyckling i skolor, på sjukhus och på äldreboenden i Halland.

Jenny Andersson

ordförande Svensk Fågel

Arvid Tunemar

kycklingbonde Slöinge