Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Skolan har väldigt många olika problem i olika delar av styrkedjan. Lärarna är skolans viktigaste resurs och de ska lösa uppgiften oavsett problem.”  Bild: Gorm Kallestad
”Skolan har väldigt många olika problem i olika delar av styrkedjan. Lärarna är skolans viktigaste resurs och de ska lösa uppgiften oavsett problem.” Bild: Gorm Kallestad

Viktigt att ta ansvar i både ord och handling

Vissa politiska partier söker politiska poänger genom att i ena stunden kritisera styrets effektiviseringar för att i andra stunden försvara sina effektiviseringskrav som är ännu större! Jag ogillar skarpt detta sätt att arbeta

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Bemanningen i förskolan är högre än på många år och resurserna till grundskolorna är per elev högre än någonsin. Hade skolans resultat bara berott på mängden resurser så borde resultaten varit de bästa på många år. Men kunskapsresultaten är inte tillräckligt bra, och det beror på mycket mer än antalet kronor på sista raden.

I december beslutade kommunfullmäktige om budget för 2023. Ansvar för Halmstad la en budget som innebar drygt 2,6 miljarder kronor till barn och ungdomsnämnden och ett effektiviseringsbehov på ungefär 45 miljoner kronor.

En dryg tredjedel av effektiviseringsbehovet täcks av ökade statsbidrag. Cirka en tredjedel läggs på administration/ledning och andra förvaltningsövergripande poster. Kvar i effektiviseringar återstår knappt fem miljoner kronor för förskolan och knappt 10 miljoner kronor för grundskolan.

Kommunens utgifter ökar snabbare än intäkterna. För att klara de ökade kostnaderna så måste vi antingen höja skatten, låna pengar eller effektivisera våra verksamheter. Moderaterna och Ansvar för Halmstad kommer i första hand försöka bedriva verksamheten på ett effektivare sätt.

Skolan har väldigt många olika problem i olika delar av styrkedjan. Lärarna är skolans viktigaste resurs och de ska lösa uppgiften oavsett problem. Det är i dag för svårt att vara lärare, det måste bli enklare. Jag har förståelse för att många lärare ber om mer resurser, det ger en snabb effekt och mildrar de värsta symtomen, men det rättar inte till grundproblemen.

I hela skolans styrkedja så behövs mer tillit, mindre kontroll, administration och byråkrati. Lärarna behöver få verktyg och mandat så att de kan vara ledare. Skapa ordning och reda, studiero på våra skolor. Undervisningen måste organiseras så att varje elev får möjlighet att nå så långt som möjligt. I dag är det alldeles för många elever som inte får rätt stimulans, det gäller både elever som ligger efter och före. Elever som inte får rätt stimulans blir lätt uttråkade, då är det inte enkelt att vara lärare.

Elever måste också vilja och orka komma till skolan, man kan inte bara hänvisa till plikten. Barn är oftast otroligt tuffa, men att göra så under mycket lång tid är inte hälsosamt. Den psykiska ohälsan bland unga är i dag alldeles för stor. Alla barn måste känna glädje och få självförtroende i skolan. En bra kost och fysisk aktivitet bidrar till en god hälsa.

I Halmstad har vi i dag platsbrist, detta efter en tillväxt de senaste åren som slagit alla prognoser. Det tar tid att planera och bygga nya skolor, men de kommer. Vi investerar över tre miljarder i nya och befintliga skolor de kommande åren.

Vissa politiska partier söker i dag politiska poänger genom att i ena stunden kritisera styrets effektiviseringar, skapa namninsamlingar och protestlistor mot dem. Andra stunden försvarar de sina egna effektiviseringskrav som är ännu större! Jag ogillar skarpt detta sätt att arbeta. Jag tycker att man ska vara öppen, tydlig och ärlig. Det är viktigt att ta ansvar i både ord och handling.

Simon Lindgren (M)

1:e vice ordförande barn- och ungdomsnämnden Halmstad