Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Ett liknande samarbete, men på kulturområdet, presenterades nyligen för det nya bostadsområdet Lundgrens trädgårdar, där kommunen och näringslivet nu tillsammans finansierar den konstnärliga utsmyckningen av området.” Bild: Robert Hais
”Ett liknande samarbete, men på kulturområdet, presenterades nyligen för det nya bostadsområdet Lundgrens trädgårdar, där kommunen och näringslivet nu tillsammans finansierar den konstnärliga utsmyckningen av området.” Bild: Robert Hais

Vi vill skapa ett mer samägt Halmstad

Under året har arbetet med ett samägt Halmstad pågått, och den senaste tiden har vi fått se två mycket positiva och tydliga exempel på hur den typen av samarbeten kan fungera i praktiken. Det skriver de fyra kommunråden i Alliansen.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

I Alliansens budget för 2020 presenterade vi den idé som vi kallar ”Ett samägt Halmstad”. Den bärande tanken i detta uppdrag, som kommunfullmäktige ställde sig bakom, beskrev vi så här:

”I Halmstad värnar vi våra vackra och inbjudande miljöer. De är en viktig faktor för att vi ska fortsätta att vara en attraktiv plats. Vi ser dock att det finns flera skäl att utveckla arbetet och stimulera ett mer samägt Halmstad, där det offentliga och privata arbetar tillsammans för att höja vår attraktivitet.”

Tanken med uppdraget var i korthet att hitta nya sätt att möjliggöra för våra företag och invånare att vara mer delaktiga i vår offentliga miljö, och därmed tillföra nya ekonomiska medel utan att nagga på resurserna till våra kärnuppdrag inom välfärden.

Det kommer alltid att finnas önskemål om restaureringar, nyinvesteringar eller utsmyckningar som inte kommer att rymmas inom kommunens budget, eller som behöver planeras långt in i framtiden.

Samtidigt finns ett stort engagemang hos företagare och privatpersoner som vi hittills har haft svårt att fånga upp. I Borås har vi till exempel hittat många goda exempel på hur privatpersoner och företag har gjort gemensamma insatser för att låta kulturen ta mycket stor plats i det offentliga rummet.

Arbetet med ett samägt Halmstad har pågått under året och den senaste tiden har vi fått se två mycket positiva och tydliga exempel på hur den typen av samarbeten kan fungera i praktiken.

Inför upprustningen av friidrottsarenan har IFK Halmstad valt att själva finansiera en utbyggnad av löparbanan med ytterligare två banor. Kommunens upprustning av befintlig arena kompletteras alltså tack vare samarbetet med föreningen med en utveckling av arenan, som kommer att göra den mer attraktiv för tävling och träning.

Samtidigt diskuteras ytterligare minst en liknande gemensam satsning inom idrottens område just nu.

Ett liknande samarbete, men på kulturområdet, presenterades nyligen för det nya bostadsområdet Lundgrens trädgårdar, där kommunen och näringslivet nu tillsammans finansierar den konstnärliga utsmyckningen av området.

Tack vare uppdraget i Alliansens budget har vi lyckats förstärka tanken om att arbeta med att samfinansiera utveckling för att snabba på och förstärka satsningar på vår offentliga miljö, vilket alltså redan har gett resultat.

Men uppdraget har också lett fram till ett antal konkreta förslag om hur det fortsatta arbetet ska kunna utvecklas för att i ännu högre grad inkludera våra invånare och skapa möjligheter att på olika sätt vara delaktiga i att stärka Halmstads attraktivitet.

Dessa förslag tar vi nu med oss in i den fortsatta processen med att skapa ett mer samägt, delaktigt och attraktivt Halmstad.

Jonas Bergman (M)

Jenny Axelsson (C)

Ella Kardemark (KD)

Lovisa Aldrin (L)

Alliansen i Halmstad