Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

STOCKHOLM 2016110
Äldreboendet La Casa i Hägersten. Välfärdsutredningen föreslår ett generellt vinsttak för privata välfärdsföretag.
Foto: Pontus Lundahl / TT / kod 10050 Bild: Pontus Lundahl/TT
STOCKHOLM 2016110 Äldreboendet La Casa i Hägersten. Välfärdsutredningen föreslår ett generellt vinsttak för privata välfärdsföretag. Foto: Pontus Lundahl / TT / kod 10050 Bild: Pontus Lundahl/TT

Vi vill satsa mer på valfrihet - inte mindre

Det är viktigt att inse valfrihetens betydelse och värna för det fortsatta arbetet mot en modernare, effektivare och attraktivare välfärd åt skattebetalarna. Det skriver två moderater i hemvårdsnämnden i Halmstads kommun.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

"97 procent av våra äldre som beviljas äldreboende vill aktivt välja vart de vill bo." Bild: Pontus Lundahl/TT
"97 procent av våra äldre som beviljas äldreboende vill aktivt välja vart de vill bo." Bild: Pontus Lundahl/TT

Opinionsmätningar visar att en överväldigande majoritet tycker att det är viktigt med valfrihet och att man kan välja och välja bort sin vård- och omsorgsgivare. Om fler får vara med och bedriva vård och omsorg, skapas utrymme för nya idéer som akut behövs inom välfärden.

Det kan till exempel vara en undersköterska som har en idé om hur vården kan bedrivas på ett bättre sätt, som får chansen att öppna eget. Det är allt svårare att finansiera och existensberättiga ineffektiva verksamheter med låg kvalitet. Därför vill vi se till att det finns likvärdiga villkor för samtliga utförare i välfärden.

Människor värderar möjligheten att kunna välja högt. Vi vill fördenskull vidmakthålla att människor ska ha rätt att välja vårdcentral, hemtjänstutförare eller äldreboende. Tack vare valfrihetsreformen som trädde i kraft 2009 har invånare fått ökad valfrihet inom vård och omsorg.

Den innebär att både privata och offentliga utförare får likadan skattefinansierad ersättning. Det stimulerar utförarna att måna om sina patienter/kunder. Man konkurrerar med kvalitet, inte med pris eftersom ersättningsnivån är bestämd på förhand.

Långsiktigheten bidrar också till en ökad investeringsvilja i verksamheten. Att bli vald av kunder har självfallet ett högt värde för de som bedriver vårdföretag eller kommunens egenregi. Likaså att bli bortvald när kunden inte är nöjd, vilket utgör en ständig påminnelse om att kunden har makten. Det är denna makt som vi strävar efter.

97 procent av våra äldre som beviljas äldreboende vill aktivt välja vart de vill bo. 30 procent av äldreboendena bedrivs av privata utförare. Kommunen behöver inte stå för investeringar i fastigheter eller betala för tomma boenden. Kommunens investeringar kan då riktas till andra områden såsom skolor och förskolor.

Privata utförare inom hemtjänsten utför cirka 10 procent. Hemtjänst startar omgående och väntetiden till äldreboende i Halmstad är bland de kortaste i riket. Det är effekter som talar för sig själv.

Det är viktigt att inse valfrihetens betydelse och värna för det fortsatta arbetet mot en modernare, effektivare och attraktivare välfärd åt skattebetalarna. Valfrihet inom vård och omsorg är en självklarhet som vi snarare ska utöka och utveckla. Låt inte en vänstergir föra in oss i fel riktning.

Ann-Charlott Mankell (M)

ordförande i hemvårdsnämnden

Ann-Kristin Nilsson (M)

ledamot i hemvårdsnämnden