Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Vi kan inte heller förstå att den demokratiska process som nu pågår liknas vid diktaturfasoner.”  Bild: White arkitekter
”Vi kan inte heller förstå att den demokratiska process som nu pågår liknas vid diktaturfasoner.” Bild: White arkitekter

Vi vill ha ett respektfullt och gott debattklimat

Vi vill gemensamt ta avstånd från den uppjagade och grova samtalston som vi tagit del av den senaste tiden. Tyvärr är det en trend vi ser generellt i samhället. Det skriver en rad ledande företrädare för kommunfullmäktige i Halmstad.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

I år uppmärksammar vi att vår svenska demokrati fyller 100 år. År 1921 fick både kvinnor och män för första gången rösta i val till riksdagen. Sverige är ett av världens mest demokratiska länder, nästan oavsett hur man mäter och det ska vi vara stolta över.

Men demokratin får vi inte tas för given, den måste erövras varje dag och av varje generation. Det är därför viktigt att så många som möjligt i Halmstad engagerar sig i vår gemensamma framtid som politiker, engagerade invånare, drivna entreprenörer, hårt arbetande eldsjälar i föreningar eller som stolta anställda i Halmstads kommun.

Vi vill därför gemensamt ta avstånd från den uppjagade och grova samtalston som vi tagit del av den senaste tiden. Tyvärr är det en trend vi ser generellt i samhället, där människor tar till ett allt grövre språk utan att tänka på att det också är en människa på andra sida. Det är varje människas rätt att tycka vad den vill och framföra sin åsikt men det demokratiska samtalet förutsätter att var och en respekterar sin meningsmotståndare och bidrar till en god ton i samhällsdebatten trots att vi inte alltid tycker lika.

Kommunfullmäktige, som Halmstads folkvalda beslutande församling, accepterar inte hat, hot eller förtal mot vare sig våra förtroendevalda eller tjänstepersoner. Vi kan inte heller förstå att den demokratiska process som nu pågår liknas vid diktaturfasoner. Det är inte bara fel i sak utan visar även bristande respekt och förståelse för alla de människor som varje dag kämpar för att fritt kunna uttrycka sina åsikter, till exempel i Belarus eller Hong Kong.

Den senaste undersökningen som Brottsförebyggande rådet gjort av politikers trygghet (2019) visar att var fjärde förtroendevald valt att censurera sig själv i rädsla för att bli utsatt för hat, hot eller våld. Det är en oroväckande utveckling som kan leda till tveksamhet inför ett beslut eller att den förtroendevalda undviker att engagera sig i en specifik fråga. Detta är helt oacceptabelt. Det leder till en tystnadskultur och minskad vilja att engagera sig vilket på sikt kan få allvarliga konsekvenser för vår demokrati.

Halmstads kommuns medarbetare har rätt att vara trygga på jobbet. Tyvärr har det blivit vanligare att våra medarbetare utsätts för hat och hot i sin tjänsteutövning. Det skulle på sikt kunna medföra att invånarna får en ojämlik service, att bedömningar i myndighetsärenden riskerar bli felaktiga och att det blir svårare att attrahera personal till alla de viktiga verksamheter som dygnet runt, alla dagar om året, bedrivs för Halmstads kommuns invånare.

Det är vi, alla invånare gemensamt, som har det yttersta ansvaret för demokratin. Den behöver invånarnas stöd och engagemang för att fungera och ha legitimitet. Det är inte ett ansvar vi kan lägga på någon annan. Ytterst handlar det om vilket samhälle vi vill ha och är beredda att stå upp för.

Vi vill ha ett öppet, respektfullt och gott debattklimat där varje Halmstadbo kan framföra sina åsikter och utföra sitt arbete utan rädsla för att bli utsatt för hat, hot eller våld.

Andreas Bergman (M)

kommunfullmäktiges ordförande

Ingegerd Sahlström (S)

kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande

Houda Axelsson (M)

kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande

Tord Johansson

gruppledare för Socialdemokraterna

Ann-Charlott Mankell

gruppledare för Moderaterna

Yngve Kihlberg

gruppledare för Centerpartiet

Henrik Östlund

gruppledare för Kristdemokraterna

Tania Bengtsson

gruppledare för Vänsterpartiet

Annica Elveroth

gruppledare för Liberalerna

Ola Nilsson

gruppledare för Miljöpartiet