Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Genom att öka servicen mot företagare ska det bli enklare att göra rätt och på det sättet kan vi också kapa handläggningstiderna.” Bild: Roger Larsson
”Genom att öka servicen mot företagare ska det bli enklare att göra rätt och på det sättet kan vi också kapa handläggningstiderna.” Bild: Roger Larsson

Vi vill ha en trygg kommun och mer liv i centrum

Halmstad är möjligheternas stad som vi vill utveckla och vårda. Staden växer vilket ställer nya krav att få fram fler bostäder där folk vill bo och fler arbetstillfällen. Det skriver Anna Fallkvist (M) i debattserien Val 2022 Halmstad.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Att värna om individens frihet är grundläggande i Moderaternas politik. Som invånare i Halmstad ska du känna trygghet när du går till och från jobbet, skolan eller dina fritidsaktiviteter oavsett tidpunkt på dygnet. Du ska känna trygghet som invånare att din åsikt, tro, sexualitet, kön och hudfärg bemöts likvärdigt. Då kan vi nå ett jämställt samhälle och individuell frihet.

För att nå dit behöver vi satsa på trygg stadsplanering, bygga bort otrygga inslag och sätta upp trygghetskameror där behov finns. Införande av ordningsvakter i stan är ytterligare ett sätt att öka tryggheten och Moderaterna är garanten för att de budgetmedel som har avsatts inte tas bort efter valet.

Utvecklingen av city betyder mycket för Halmstad. De kommande åren ska Stora torg uppgraderas. Där vill vi skapa ett modernt grönt torg, anpassat för mat, handel, liv och rörelse. Vi vill se ett hotell på Österskans och en tillhörande ombyggnad av Halmstad teater för att möjliggöra större evenemang. Då får vi mer liv i centrum vilket kommer att gynna handel och restauranger.

Halmstad är möjligheternas stad som vi vill utveckla och vårda. Staden växer vilket ställer nya krav att få fram fler bostäder där folk vill bo och fler arbetstillfällen. Flexibla detaljplaner är ett måste för att möta marknadens förändrade behov.

Infrastruktur och klimatsmarta transportlösningar behöver utvecklas så vi enkelt kan resa både inom och utanför kommunen. Vi ser inte bilismen i sig som ett problem, utan bilen ger stor individuell frihet till våra invånare vilket är en bärande idé hos oss.

Vi moderater fokuserar i stället på att skapa möjligheter för nya utsläppsfria fordon och att utveckla laddinfrastrukturen. Halmstad är en transportnod och vi vill möta marknaden och möjliggöra byggnation av alternativa drivmedelsstationer även för tyngre transporter. Det är vårt ansvar som politiker att se med positiva ögon på nya säkra byggtekniker så att vi kan använda mer mark till dessa ändamål.

Arbetet med att tydliggöra regelverket kring kommunens myndighetsutövning är något som vi fortsätter jobba hårt för. Genom att öka servicen mot företagare ska det bli enklare att göra rätt och på det sättet kan vi också kapa handläggningstiderna. Det måste bli tydligare vad man som företagare betalar för. Nu införs efterhandsdebitering för livsmedelstillsynen som ett första steg. Vi vill införa detta inom fler områden.

Viktigt för personlig frihet och trygghet är också att ha ett jobb att gå till.

Integrationen är en utmaning som är tydlig på arbetsmarknaden och där behöver anställningsbarheten öka hos de som står längst från arbetsmarknaden. För oss moderater är det helt nödvändigt att inte släppa taget om vår tydliga arbetslinje i Halmstad, där fokus ska ligga på ökad anställningsbarhet.

Vi moderater som kandiderar till kommunfullmäktige i höst är en blandning av både nya och erfarna politiker. Jag är stolt över att få leda den här gruppen som tillsammans har en stor bred kunskap och kompletterar varandra bra.

Anna Fallkvist (M)

förstanamn, Halmstadmoderaterna