Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
"Vi har ungdomar i Halmstad som omfattas av gymnasielagen och som verkligen gjort jobbet. Några tar nu sin undersköteskeexamen och längtar ut i arbetslivet.” Bild: Fredrik Sandberg/TT

Vi måste ta integrationen på allvar

Alliansen i Halmstad anser att den som vill vara med och tillföra ska ges möjlighet att få tillhöra, skriver tre alliansföreträdare i personal- och ledningsutskottet.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Under allt för lång tid har migration och integration inte hängt ihop.

Den bank av tillit, sammanhållning och gemensamma värderingar som har varit vårt lands stora tillgång har urholkats. Vi behöver slå vakt om detta för att vårt samhälle ska kunna stå starkt framöver.

Dom senaste åren har Sverige tagit ett stort ansvar för människor på flykt. Tyvärr står det klart att många inte blir en del av samhällsgemenskapen utan fastnar i långvarigt utanförskap. Närmare sju av tio barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd har utländsk bakgrund.

Regeringen har välkomnat människor hit, men saknat en plan för att välkomna människor hem.

En god migrationspolitik ska värna om öppenhet och respektera asylrätten. Den ska ge skydd åt människor som flyr undan förföljelse, krig och förtryck. Asylprövningen måste vara rättssäker och den som saknar skyddsskäl ska lämna landet.

För att klara ett gott mottagande och motverka parallellsamhällen måste invandringen vara reglerad och kontrollerad samt kombineras med en effektiv integrationspolitik.

Skillnaden mellan migration och integration är att i det förstnämnda kommer man in i landet, i det sistnämnda kommer man in i samhället.

Den som välkomnas hit måste också välkomnas hem.

Gymnasielagen var en lag som hastades fram. I motsats till en god migrationspolitik satte den asylprövningen ur spel. Det var inte längre den som hade skyddsskäl som fick stanna, utan den som hade väntat länge på besked. Den försatte redan utsatta ungdomar i ett långdraget limbo.

Nu, ett par år senare, står vi står inför ett nytt scenario. Vi har ungdomar i Halmstad som omfattas av gymnasielagen och som verkligen gjort jobbet. Några tar nu sin undersköteskeexamen och längtar ut i arbetslivet. Den bristfälliga gymnasielagen slår fast att just dessa personer måste lämna landet om de inte har en fast långvarig anställning inom sex månader efter avslutad utbildning.

Alliansen i Halmstad anser att den som vill vara med och tillföra ska ges möjlighet att få tillhöra. Därför ger vi nu i uppdrag att ta fram en rutin som möjliggör anställning i Halmstads kommun för dessa personer. Vi har stor kompetensbrist inom vissa yrkesgrupper. Vi behöver fler kollegor inom vård- och omsorg och vi måste ta integrationsansvaret på allvar.

Att ha ett arbete skapar gemenskap, ansvar och utveckling. Därför är just jobb en av nycklarna till en god integration. Samhället behöver bygga på goda gemensamma värderingar där alla människor gör sin del och bidrar med 100 procent av sin förmåga. Vi behöver ta tillvara på människors inneboende drivkraft att vilja bygga en framtid genom att erbjuda vägar in i samhällsgemenskapen.

Det är så vi bryter utanförskap och passivitet.

Det är så vi gör främlingen till en granne.

Det är så vi inte bara välkomnar människor hit utan också välkomnar människor hem.

Ella Kardemark (KD)

ordförande i personal- och ledningsutskottet

Ann-Charlott Mankell (M)

vice ordförande i personal-och ledningsutskottet

Louise Uvenfeldt (M)

ledamot i personal-och ledningsutskottet