Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Karin Linde
Bild: Karin Linde

Vi kristdemokrater vet vem vi är till för – hallänningen

Vi vill göra en kraftig satsning för att öka vårdcentralernas öppettider på kvällar och helger. Det skriver Johnny Rosenberg Bodmar (KD) i debattserien Val 2022 Halland.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Halland har en god utveckling som en region mellan två storstadsregioner. En region med hög inflyttning, och som ses som en attraktiv region att bo och arbeta i. En region med en sjukvård som ligger bra till i nationella jämförelser – det vill vi bygga vidare på.

För att nå en god hälso- och sjukvård krävs politiker som ser de utmaningar vi står inför. Utifrån Hallands geografiska läge behöver vi se till så att vi har en jämlik och tillgänglig vård i alla kommuner. För att uppnå en god och nära vård menar vi att kontakter med hälso- och sjukvård ska vara enkla och tydliga. Digitalt när det är möjligt och fysiskt när det behövs. Vi vill också komplettera med mobila enheter för att tillgodose vårdbehovet och öka tillgängligheten.

Närsjukvården utgör grunden för hälso- och sjukvård. KD menar därför att det är av yttersta vikt att tillgängligheten hos vårdcentralerna är god. Därför vill vi att särskilda äldremottagningar inom närsjukvården med tillgång till personal med olika kompetenser, så som äldresjuksköterskor, bör spridas till samtliga kommuner. Den palliativa vården och hembesök inom närsjukvården, till vilket vi tillsatt medel för 2023, ska fortsatt stärkas.

Vi vill också göra en kraftig satsning för att öka vårdcentralernas öppettider på kvällar och helger. KD vill även att patienter garanteras en fast läkarkontakt, och att det införs ett listningstak inom närsjukvården som ger såväl distriktsläkare som distriktssköterskor och andra yrkesgrupper en arbetsmiljö som är attraktiv och hållbar.

KD har bidragit till stora satsningar på psykiatrin. Det vill vi fortsätta med! Att inte ta den psykiska ohälsan på allvar får konsekvenser både för den drabbade och anhöriga. Samverkan mellan socialtjänst och psykiatrin är viktig.

BUP ska förstärkas för att korta väntetiderna – inget barn ska vänta mer än 30 dagar på utredning, och vid diagnos behandling i tid. BUP:s arbete mot självskadebeteende, självmordsförsök och självmord ska intensifieras och ske i samråd med elevhälsan och ungdomsmottagningen. Det är därför viktigt att vi också stärker ungdomsmottagningens uppsökande verksamhet, och även ser över mobila lösningar för att kunna nå fler ungdomar.

För KD är en stärkt förlossnings- och kvinnohälsovård en prioriterad fråga. Vi menar att det är viktigt med samverkan för att skapa kontinuitet för kvinnan genom hela vårdförloppet. Det ska strävas efter en barnmorska per födande och det ska vara en självklarhet att den andra föräldern ska erbjudas övernattning tillsammans med mamman efter förlossningen. Vi vill också stärka regionens arbete med förlossningsdepression och förlossningsrädsla samt utveckla vården avseende kvarvarande graviditets- och förlossningskomplikationer.

Vi kristdemokrater vet vem vi är till för – hallänningen. För oss är det viktigt att patienten får den vård man behöver i tid, och har rätt till. KD ser de utmaningar och möjligheter vi står inför, och vi är redo att ta ansvar för att ge hallänningen en god, nära och tillgänglig vård.

Johnny Rosenberg Bodmar (KD)

regionrådskandidat Halland