Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

"När det gäller frågan om ledningens möjlighet till tjänstebil är det viktigt att kunna erbjuda tjänstebil med tanke på att Hallands Hamnar bedriver verksamhet på två olika orter, nämligen i Varberg och i Halmstad." Bild: Jari Välitalo

Vi har fullt förtroende för hamnens vd

Tillgången till tjänstebil är en viktig faktor för att kunna rekrytera framtida medarbetare och vara konkurrensmässig gentemot andra organisationer och arbetsgivare. Det skriver Reine Antonér och Ann-Charlott Mankell från Hallands Hamnar i en replik på en ledarartikel.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Hallandspostens Virve Ivarsson skriver i måndagens tidning att ”Hallands Hamnar behöver omvärdera vad ett bra chefskap innebär” och att ”Det är dags att Halmstads och Varbergs kommuner tar sitt hamnbolag i örat” (8/2).

Låt oss först vara tydliga med att vi som ordförande, har fullt förtroende för Hallands Hamnars ledning och vd Björn Alvengrip. Under Björn Alvengrips tid som vd har Hallands Hamnar utvecklats kraftigt och idag går Hallands Hamnar med vinst och bidrar årligen med ett antal miljoner kronor till den kommunala verksamheten i ägarekommunerna.

Under Björn Alvengrips ledning har en rad nya kunder valt Hallands Hamnar som transportlösning. Likaså har Björn Alvengrip varit pådrivande när det gäller arbetet med att utveckla våra båda hamnanläggningar, till att vara konkurrensmässiga gentemot andra hamnanläggningar i övriga Sverige.

När det gäller frågan om ledningens möjlighet till tjänstebil är det viktigt att kunna erbjuda tjänstebil med tanke på att Hallands Hamnar bedriver verksamhet på två olika orter, nämligen i Varberg och i Halmstad, och att det är en förutsättning att vd och ledning snabbt och effektivt under en och samma dag kan förflytta sig mellan de två hamnanläggningarna.

Tillgången till tjänstebil är också en viktig faktor för att kunna rekrytera framtida medarbetare och vara konkurrensmässig gentemot andra organisationer och arbetsgivare.

Angående frågan om tillgång till tjänstekläder för Hallands Hamnars ledning är syftet med dessa att gentemot befintliga och nya kunder skapa förtroende och öka möjligheterna att få fler affärer och kunder till Hallands Hamnar. Det finns i dag ingen anledning för oss att ifrågasätta detta beslut och göra någon annan bedömning.

Det är bra att Hallandsposten och andra media väljer att granska olika verksamheter som bedrivs i Halmstad och Varberg. Men det är också viktigt för oss som ordförande i Hallands Hamnar att visa på att vi har fullt förtroende för vd Björn Alvengrip och Hallands Hamnars ledning samt att vi har stora förhoppningar att utvecklingen av Hallands Hamnar fortsätter och även i framtiden bidrar till Varbergs och Halmstads verksamhet och framtid.

Reine Antonér (M)

ordförande Hallands Hamnar AB

Ann-Charlott Mankell (M)

ordförande Hallands Hamnar Halmstad AB

Replik på ledaren "Hallands hamnar behöver omvärdera vad ett bra chefskap innebär", 8/2.

Svar direkt:

Chefernas bilar körs enligt bolagets vd även privat i hög uträckning varför de är att betrakta som förmånsbilar. Det vore därför intressantare att höra vad ordförandena tycker om att Hallands Hamnars förmånsbilar ej kommer från Halmstads kommuns lista med upphandlade sådana – där alla bilar drivs av el, gas eller är hybrider – utan att samtliga drivs av diesel och är av exklusivare märken.

Vidare har mig veterligen ingen ifrågasatt att Hallands Hamnars anställda ska kunna ha tillgång till tjänstekläder. Däremot har jag ställt mig frågande till att Hallands Hamnar väljer att köpa kostymer utan företagets märke på (vilket gör att de ej är att betrakta som tjänstekläder) från en anrik herrekipering för 76 000 kronor till sju chefer. Ordförandena för Hallands Hamnar menar att detta behövs för att skapa förtroende för bolaget och det får vi väl helt enkelt enas om att vara oense om.

Virve Ivarsson

ledarskribent