Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Det är inte förenligt med en demokratisk grundsyn att försöka påverka på ett sådant sätt att förtroendevalda eller medborgare upplever sig hotade eller trakasserade.” Bild: isabell Höjman/TT
”Det är inte förenligt med en demokratisk grundsyn att försöka påverka på ett sådant sätt att förtroendevalda eller medborgare upplever sig hotade eller trakasserade.” Bild: isabell Höjman/TT

Vi har alla ett ansvar att vara respektfulla i offentligheten

Hat och hot mot förtroendevalda är ett allvarligt demokratiproblem som leder till att många hoppar av sitt uppdrag. Det skriver Fabiola Kindblad och Urszula Hansson från S-kvinnor Halmstad.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

I dag ser vi globalt, nationellt och lokalt ett helt nytt medielandskap, som präglas av falska nyheter, påhopp, hot och hat, ofta riktat mot förtroendevalda. En tendens som framförallt förekommer i så kallade alternativa medier och sociala medier.

Vi har kunnat bevittna hur falska nyheter om förtroendevalda publiceras, hur man förvränger bilden av dem, och hur de utsätts för trakasserier och påhopp. Det gäller inte minst kvinnor som engagerar sig i politiken.

Det sträcker sig från hot om att utsättas för gruppvåldtäkt, att barnen ska kidnappas, eller till att mördas på öppen gata, för att några inte gillar ett beslut som har tagits i demokratins tjänst. I värsta fall är det hot som påverkar din vilja att engagera dig politiskt.

Under valåret 2018 blev till exempel var tredje förtroendevald utsatt för trakasserier, hot, hat eller våld (PTU, Brå). Detta är ett allvarligt demokratiproblem som leder till att många hoppar av sitt uppdrag, och avhoppen ökar successivt i våra politiska församlingar. Nästan var fjärde kommunpolitiker slutade sitt uppdrag under förra mandatperioden.

Demokrati bygger på respekt för fattade beslut av en majoritet. Det demokratiska systemet vilar också på förtroendevalda, som ofta lägger sin fritid på att bedriva sitt politiska arbete. Utifrån sina politiska ideologier och övertygelser försöker de bedriva en seriös och ansvarsfull politik, som kan förbättra situationen inom olika samhällsområden, som till exempel skola, vård och omsorg.

Sedan januari 2020 finns en reform av lagen om ”Brott mot förtroendevalda” som är tänkt att skärpa synen på brott mot förtroendevalda. Ett problem är dock att polisens arbete är överbelastat av många ärenden, och att resurserna inte alltid räcker till. Det juridiska systemet måste också prioritera, och är ofta för långsamt för att hantera brotten i tid.

Vi vill med denna artikel därför uppmana medborgare och förtroendevalda politiker till att reflektera över hur vi uttrycker våra åsikter eller kommunicerar politiskt i det offentliga rummet, och acceptera det sociala ansvar vi har när vi uttrycker uppfattningar som syftar till att påverka andra medborgare.

Det är inte förenligt med en demokratisk grundsyn att försöka påverka på ett sådant sätt att förtroendevalda eller medborgare upplever sig hotade eller trakasserade.

Vi har alla ett ansvar att förhålla oss respektfullt, etiskt och ärligt i sociala medier och det offentliga rummet i en demokrati. Annars är det bara demokrati i ord, och inte i handling.

Fabiola Kindblad

S- Kvinnor Halmstad – sammankallande Internationella Utskottet

Urszula Hansson

S-kvinnor Halmstad – vice partiordförande Halmstad