Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”I en motion till fullmäktige yrkade vi på att varje parti skulle få tillgång till 10 procent av ett kommunråd per mandat i kommunfullmäktige.” Bild: Jari Välitalo
”I en motion till fullmäktige yrkade vi på att varje parti skulle få tillgång till 10 procent av ett kommunråd per mandat i kommunfullmäktige.” Bild: Jari Välitalo

Vi föreslår en mer jämlik organisation

Vi sverigedemokrater har varit tydliga med att vi vill se en mer jämlik fördelning av kommunråden. Det skriver tre ledande sverigedemokrater i Halmstad.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Vi har under mandatperioden kunnat se hur gapet mellan kommuninvånarna och dess folkvalda har blivit allt större. Detta leder till växande missnöje och politisk oreda. Nu när vi närmar oss slutet av mandatperioden så kan vi konstatera att felet i hög utsträckning beror på en svag politisk organisation.

Grundbulten i demokratin är att människor engagerar sig inom de politiska partierna och försöker påverka sin omgivning i positiv riktning. De allra flesta folkvalda är fritidspolitiker som försöker balansera sina uppdrag med liv, familj, arbeten och hobbys. Samtidigt har den politiska beslutsprocessen blivit alltmer komplex och ärendena kan på ett nämndsmöte omfatta flera hundratals sidor. Det behövs därav en politisk organisation som kan stötta upp våra förtroendevalda för att väljarna ska få valuta för sina röster.

Vi sverigedemokrater har därför varit tydliga med att vi vill se en mer jämlik fördelning av kommunråden. I en motion till fullmäktige yrkade vi på att varje parti skulle få tillgång till 10 procent av ett kommunråd per mandat i kommunfullmäktige. Detta för att varje parti skulle få möjlighet att kunna åsidosätta mer tid till politikutvecklingen samtidigt som man undviker att fördelningen av kommunråden skulle avgöras bakom stängda dörrar, som är fallet i dag. Förslaget skulle inte innebära någon större kostnad i relation till det initiativ som gick igenom kommunstyrelsen i mars.

Vidare vill vi se att politiska sekreterare införs för att bidra med det alldagliga arbetet inom politiken. Politiska sekreterare skulle avlasta våra fritidspolitiker samtidigt som det krävs stödresurser när allt fler ärenden är nämndsövergripande. Det behövs en funktion för att samordna arbetet mellan nämnderna.

En tredje förändring vi hade velat se är införandet av andre vice ordföranden i kommunens största nämnder. Detta för att fler partier ska få insyn i presidiearbetet. Som det är i dag kan det styrande blocket behöva lämna över klubban till oppositionen om ordförande har förhinder. Systemet med andre vice ordförande tillämpas i många kommuner och regioner.

Avslutningsvis så finns det positiva aspekter med det initiativ som sittande kommunråd klubbade igenom i mars. För oss är det självklart att alla partier ska få en plats i kommunrevisionen. Detta för att kunna granska makten. Vi var drivande i att införa detta vid starten av innevarande mandatperiod. Men vi anser att det är fel när sittande kommunråd går ihop för att bestämma om framtidens politiska organisation utan att blanda in samtliga berörda parter.

Våra förslag skulle innebära en mer jämlik politisk organisation där varje parti får möjlighet att påverka utifrån sin storlek. Vi strävar inte efter en politisk organisation med skenande kostnader utan våra förslag skulle bara innebära en marginell kostnadsökning för kommuninvånarna. Samtidigt skulle politikens roll inom beslutsfattandet öka. Det är vi politiker som ska stå till svars inför väljarna, inte tjänstemännen. Därför behövs det en reformerad politisk organisation.

Joacim Svensson (SD)

gruppledare

Krister Karlsson (SD)

vice gruppledare

Andreas Ahlqvist (SD)

förstanamn