Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Vår ambition är att hitta en lösning för utvecklingen av Halmstad som är både trovärdig och genomförbar i alla delar.”  Bild: Jari Välitalo
”Vår ambition är att hitta en lösning för utvecklingen av Halmstad som är både trovärdig och genomförbar i alla delar.” Bild: Jari Välitalo

Vi behöver bygga i hela kommunen

De utpekade platser som har de högsta naturvärdena vill vi fortsatt skydda från bebyggelse. Det skriver Moderaterna i sitt ställningstagande om förslaget till ny översiktsplan.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

I slutet av april kommer kommunstyrelsen att få en redogörelse för vilka möjligheter det finns till byggnation på de platser som har föreslagits i samrådsversionen och de nya idéer som har kommit in.

Och även om vi vill avvakta denna utvärdering så finns det några saker som vi moderater kan konstatera redan nu och lämna tydliga besked om i dag.

De utpekade platser som har de högsta naturvärdena vill vi fortsatt skydda från bebyggelse. Detta gäller bland annat ytorna H2 i Frösakull, H3 i Tylösand och H18 på Rotorp. Här kommer vi säga helt nej till ny bostadsbebyggelse, inklusive de önskemål som har inkommit under samrådet.

Även en del av H1 i Frösakull omfattas av höga naturvärden och den delen kommer vi föreslå undantas från framtida bostadsbebyggelse. Övriga ställningstaganden kommer vi att återkomma till.

Vi är också positiva till att utvärdera möjligheten i flera inlämnade förslag, till exempel Alfreds ängar vid Tegelbruket, Örjans Vall-området, markområden i Gullbrandstorp och Simlångsdalen, ett par områden i Fammarp och förslag som har kommit in från samhällsföreningar, för att bara nämna några.

Men vi har också en ödmjukhet inför att dessa förslag måste bedömas utifrån genomförbarhet innan vi tar ställning till dem.

Processen fram till en slutlig version av översiktsplanen pågår i ytterligare ett år. Planen kommer sedan att uppdateras löpande, men grunden i planen ska peka ut riktningen för de kommande 30 åren och ska vara ett trovärdigt verktyg för den som långsiktigt vill planera sitt liv eller sitt företagande i Halmstad.

Den ska harmonisera med planeringen av VA-system och vägnät. Den ska fungera för dagens Halmstadbor och för morgondagens. Alla ska kunna förutse var det kommer kunna ske bebyggelse de kommande åren, men det ska också vara precis lika tydligt var detta inte kommer ske.

Vår ambition är att hitta en lösning för utvecklingen av Halmstad som är både trovärdig och genomförbar i alla delar. När befolkningen ökar kommer vi att behöva bygga i hela kommunen. Vi ser behov av blandad bebyggelse, där hyresrätter är en del för att skapa flexibilitet på bostadsmarknaden och möjliggöra kompetensförsörjning för växande företag. Vi vill skapa möjligheter att, oavsett var man bor, leva kvar i sitt område även när livet förändras och man behöver ett större eller mindre boende.

Vi värnar samtidigt ägandeformen och anser att alla som vill kunna äga sin egen bostad ska ha den möjligheten. Att äga sitt eget hem är långsiktigt den billigaste boendeformen och det bör finnas god tillgång till mark för villor, radhus och ägarlägenheter. Även för bostadsrätter.

Vi kommer även fortsättningsvis i bred dialog med övriga partier försöka hitta en så bra och sammanhållen plan som möjligt och gemensamt hitta de bästa lösningarna för utvecklingen av hela Halmstad.

Jonas Bergman (M)

Carl-Johan Berthilsson (M)

Christofer Lundholm (M)

Annika Svensson (M)

Simon Lindgren (M)

Josefin Green (M)

Magnus Ackerot (M)

Halmstadmoderaternas ÖP-grupp