Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

"De aktörer som samarbetar kring barnen är barnläkare, dietister, hälsopedagoger, ungdomskonsulenter, skolsköterskor, skolkuratorer, idrottslärare, familjestödsteam, idrottsföreningar och företag." Bild: Ingvar Karmhed / SvD / TT

Vi arbetar för att barns hälsa ska gå först

Vi vill poängtera att tidiga insatser är viktigt. Därför är vi glada över att Region Halland har beslutat att satsa på åtgärder mot barnfetma i hela Halland. Det skriver två centerpartister.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Barn- och ungdomsfetma är en sjukdom som är förenad med både fysiskt och psykiskt lidande. Fetma är en kronisk och komplex sjukdom med klar risk för allvarliga följdsjukdomar, till exempel typ 2 diabetes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, leverförfettning, infertilitet och 13 former av cancer.

Det viktstigma som finns i samhället medför också att barnen många gånger lever i ofrivillig ensamhet och utsätts för mobbing, vilket leder till högre risk att inte fullfölja studierna.

I Sverige har cirka 4 procent av barn och ungdomar fetma och i Halland följs cirka 800 barn av regionens olika viktteam. Samtidigt visar tio års lyckosamt arbete med Friskvårdsgruppen i Kungsbacka att det går att vända trenden.

Friskvårdsgruppen handlar om att röra på sig på ett roligt sätt och samtidigt få nya vänner. Exempel på aktiviteter som ingår är simning, ridning, gymträning, matlagning samt lägerverksamhet.

De aktörer som samarbetar kring barnen är barnläkare, dietister, hälsopedagoger, ungdomskonsulenter, skolsköterskor, skolkuratorer, idrottslärare, familjestödsteam, idrottsföreningar och företag.

Samverkan sker på bred front med barnet i fokus. Stor vikt läggs vid att barnen ska klara skolan och få en högre självuppskattad livskvalité.

Vi vill poängtera att tidiga insatser är viktigt. Ju tidigare man börjar desto större är chansen att lyckas. Därför är vi glada över att Region Halland har beslutat att satsa på åtgärder mot barnfetma i hela Halland.

Det viktigaste är att barnen mår väl psykiskt, att de får vänner och känner att de klarar av saker. Sen kan arbetssättet komma att se olika ut i olika delar av länet. Det viktiga är att samverkan mellan kommun och region blir tydligt och att föreningslivet får en stor roll i arbetet.

Med utgångspunkt från den nyligen avslutade partistämman kommer vi i Centerkvinnorna och Centerpartiet att fortsätta arbeta för att barns och ungdomars hälsa kommer först.

Vi behöver ta ett samlat grepp runt barn- och ungdomshälsan och föreslår därför införande av en samlad barn- och ungdomshälsa från 0 till 18 år. Vi vill också att elevhälsan värderas upp med fler kompetenser så att alla barn får förutsättningar för en bra start i livet.

Anna Roos (C)

regionpolitiker och ledamot i Centerkvinnorna Hallands distriktsstyrelse

Sofia Nilsson (C)

riksdagsledamot från Skåne