Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Vatten. Vatten är en resurs som faktiskt är oändlig, så länge vi inte förgiftar den. Bild: Bild: Gittan Öhman
Vatten. Vatten är en resurs som faktiskt är oändlig, så länge vi inte förgiftar den. Bild: Bild: Gittan Öhman

Vattenverksbrist - inte vattenbrist

Klimatförändringarna ger häftigare väder. Vi får mer torrperioder och värmeböljor, men även fler kraftigare regn. Det krävs mer robust och flexibel vattenförsörjning.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

God och säker tillgång till dricksvatten är en förutsättning för fungerande samhällen. Nyss hade vi restriktioner redan före normal topp och restriktioner har vi haft av och till sedan 2006. Har vi verkligen brist på vatten?

Medan många delar av världen har vattenbrist i ekologisk mening, är vi i södra Halland lyckligt lottade. Vi har goda tillgångar av grundvatten att skicka till kranarna med bara pH-justering, samt grundvatten som kan användas efter lite mer beredning. Vi har grusförekomster där behandlat ytvatten kan infiltreras till gott grundvatten. Bolmen har periodvis setts som framtida råvattenkälla, men det finns parallella alternativ. Nissans lägsta dygnsflöde sedan 1981 motsvarar 6 gånger högsta förekommande dygnsvattenförbrukning i Halmstad + Laholm. Lagans vattenföring är större och till det har vi havet.

Vi har i dag mycket bättre tekniska möjligheter än för bara ett tiotal år sedan. Membranbehandling (”molekylsilning”) har blivit kostnadseffektiv och slagit igenom brett i Sverige. Tidigare oanvändbara vattentillgångar kan nu användas.

När man dimensionerar vattenförsörjning måste man utgå från både medel- och maxförbrukning. För grundvattentillgångar är medeluttaget mest intressant – man har en ”reservoar” i marken. För pumpar och ledningar är maxförbrukningen dimensionerande. I viktiga tekniska system utgår man alltid ifrån att fel kan inträffa, inte att allt fungerar felfritt samtidigt. En vanlig princip är ”tåla ett fel”, det vill säga att ett fel, vilket som helst, ska kunna uppstå utan fara. Ett trafikflygplan har minst två motorer, en personbil har tvåkrets bromssystem, och så vidare. Samma bör gälla vattenförsörjning.

Att fastställa strategi är en central fråga för respektive kommunstyrelse, inte minst när verksamheten ligger i bolagsform. Det behövs kvantitetsribbor för kapaciteten. Vad ska klaras ett normaldygn och vad ska klaras ett maxdygn? Ribban ska klaras med ett allvarligt fel i systemet, oavsett om felet handlar om en vattentäkt, ett verk eller en huvudledning. Ribban måste klara alla frekventa (mer sällan än årliga) maxdygn utan restriktioner. Restriktioner måste förbehållas situationer när ett allvarligt fel inträffar under extrem förbrukning eller vid flera samtidiga fel. Klimatförändringarna ger häftigare väder. Vi får mer torrperioder och värmeböljor, men även fler kraftigare regn. Det krävs mer robust och flexibel vattenförsörjning.

Att pooler och bassänger bör fyllas via tankbil handlar mest om ledningsnätets dimensionering och idrottsplatser mår bra av annat vatten. Dock bör vi kunna hålla vår miljö någorlunda grön när det inte råder allvarliga fel i vattenförsörjningssystemet, förbrukningen styrs mest av antalet människor inom distributionsområdet.

Vatten är en resurs som faktiskt är oändlig, så länge vi inte förgiftar den. Det finns huvudsakligen två miljöskäl att begränsa förbrukningen; det ena handlar om energi – det andra om avloppsrening. Att pumpa vatten kostar miljöpåverkande elenergi och avloppsvatten kan i stort sett renas till vissa halter. Ju mindre vatten in desto mindre föroreningar ut till recipienten. Här handlar det om att hålla nere vattenförbrukningen på årsbasis och läckaget, framförallt inläckaget i avloppsnätet.

Att vi har brist på dricksvatten, men gott om vatten, är en orimlig paradox.

Mats Lundkvist

Tankesmedjan Kompassen