Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Vår förening menar därmed inte att vattenkraft med dess dammar skall förbjudas, men eftersom det i dag finns alternativa lösningar så måste vattenkraftens skador sättas i relation till nyttan.” Bild: Jari välitalo
”Vår förening menar därmed inte att vattenkraft med dess dammar skall förbjudas, men eftersom det i dag finns alternativa lösningar så måste vattenkraftens skador sättas i relation till nyttan.” Bild: Jari välitalo

Vattenkraftslagar harmonierar inte med miljöbalken

Det som i det närmaste tabubelagt att diskutera är de skador som de konstgjorda dammarna bidrar till vid översvämningar. Det skriver företrädare från föreningen Lagans vänner apropå vattenkraften i Lagan.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Föreningen Lagans vänner är opolitiskt sammansatt men vi har i tidigare artiklar känt oss tvungna att vara kritiska mot Centerpartiet och Statkraft vad gäller förvaltning av Lagan som tillgång.

Centerpartiet har centralt varit drivande i frågan om motståndet mot implementering av EU:s vattendirektiv och lokalt har man inte heller haft förmågan att se till Laholms kommuns bästa.

Den viktigaste faktorn för biologisk mångfald är syresatt, strömmande vatten, men även våtmarker är en mycket stark bidragsgivare till ett rikligt djurliv.

Sannolikt är det mest kostnadseffektiva sättet att lagra koldioxid att återställa utdikade våtmarker.

Restaurerade våtmarker har även en viktig funktion dels i att utjämna vattenflöden genom deras ”svampfunktionsegenskaper”, dels i att motverka brunifiering av marken.

Vad som är sämst ur biologisk synpunkt är det stillastående vatten som bildas vid fördämningar där det ofta blir så syrefattigt vid botten att organiskt material inte bryts ned och där det då också kan bildas ohälsosamma mängder av skadliga bakterier.

Det som i det närmaste tabubelagt att diskutera är de skador som de konstgjorda dammarna bidrar till vid översvämningar. Översvämningar i älvar är naturligt, men inte på det sätt som konstgjord verksamhet skapar.

Vår förening menar därmed inte att vattenkraft med dess dammar skall förbjudas, men eftersom det i dag finns alternativa lösningar så måste vattenkraftens skador sättas i relation till nyttan.

Det är lätt att omsätta nyttan i krontal på vad som produceras, men girigheten och producentintresset för el tar givetvis överhand om miljöskador då sätts till noll.

Att de elproducerande bolagen slipper skadeansvar beror endast på att vi inte har lagar för vattenkraft som harmonierar med miljöbalken.

Med tanke på vattenkraftens skador på fisket i Lagan och de skador som nu invånare drabbas av på grund av Statkrafts vattenkraftsdammar så borde Laholms kommuns politiker vara de första att få sina moderpartier att implementera EU:s lagstiftning nationellt utan politisk toppstyrning.

Att det gått ut direktiv till myndigheter att miljöåtgärder på vattenkraften inte får ”kosta” mer än 1,5 TWh totalt är inget annat än ministerstyrning och politisk klåfingrighet. Det hela blir än mer absurt då vi ökat vår elexport till hela 25,3 TWh.

Paul Martina

Krister Joneken

Torbjörn Ringkvist

Kent Nyman

Föreningen Lagans vänner