Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Löser en nedläggning av 15 procent av grundskolorna problemen för de övriga 85 procenten som är kommunala?”   Bild: Jonas Ekströmer/TT
”Löser en nedläggning av 15 procent av grundskolorna problemen för de övriga 85 procenten som är kommunala?” Bild: Jonas Ekströmer/TT

Varför vill S lägga ner vår fina skola?

Är det rättvisepolitik att tvinga oss till nedläggning och därmed tvinga in barn i stora klasser med stök och stoj? Det skriver friskolerektorn Bosse Wahlin i en replik.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Bristande likvärdighet i skolan måste motarbetas. Men det görs i klassrummet av kompetenta lärare, inte i Socialdemokraternas kongressal av ideologiskt drivna kommunpolitiker. Likriktning snarare än likvärdighet riskerar bli verklighet i svensk skola om de förslag om bland annat sänkt skolpeng som Krissi Johansson (S) med flera efterfrågar blir verklighet.

Jag själv jobbar på en liten friskola som även är ett föräldrakooperativ. Vi har små klasser med 8–17 elever från förskoleklass till årskurs 6. I vår klass med 17 elever har vi två lärare som undervisar.

Det är många som valt vår skola då deras barn av olika anledningar inte har så lätt i den kommunala grannskolans stora klasser. Vi har även elever som har ”lätt för sig” som inte bromsas upp i sitt lärande utan hela tiden kan hålla studiemotivationen uppe då lärare finns tillgängliga för att hjälpa och stötta.

I skolinspektionens undersökningar så ligger vår skola bland de högsta i landet gällande ”trygghet och studiero”.

Är det rättvisepolitik att tvinga oss till nedläggning och därmed tvinga in dessa barn i stora klasser med stök och stoj när de äntligen får en utbildning som alla elever i Sverige borde ha?

Självklart ska inte stora vinster vara det som präglar friskolevärlden. Men så är ju heller inte fallet. Ungefär 3,5 procent av omsättningen blir överskott friskolor i genomsnitt. Det mesta av det återinvesteras, ännu mindre blir utdelning. I vår skola lämnar inte en krona verksamheten.

Om ni så gärna vill motverka oss friskolor med sänkt skolpeng, vinstförbud m.m. då måste ni också vara ärliga med att ni fråntar 100 000-tals elever deras val och ska skaka fram nya platser. Det blir kaos.

I dag lämnar 14 procent av alla elever grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Det är vad ni borde lägga er tid på. Det görs bäst genom att fokusera på att höja skolresultaten, inte genom att motarbeta de friskolor som fungerar bra. Vi behöver fler bra fungerande skolor, inte färre.

Era förslag blir ett sätt att skyla över de stora problem som finns i skolan med dålig studiero, lärarbrist och oklara Pisa-resultat. Hela 85 procent av grundskoleeleverna går i kommunala skolor men Socialdemokraterna vill bara prata om de återstående 15 procenten.

Nästan 90 procent av landets friskolor är små skolor med en till två enheter. Majoriteten av friskoleeleverna går i små friskolor, inte i koncernskolor. Skolor som först kommer försvinna med en minskad skolpeng.

Löser en nedläggning av 15 procent av grundskolorna problemen för de övriga 85 procenten som är kommunala? Vill ni verkligen som socialdemokrater bidra till att vår fina lilla skola inte ska få möjlighet att fortsätta bedriva bra undervisning?

Vi måste tillsamman jobba för att alla elever får en bra utbildning. Den så kallade lösningen som Socialdemokraterna presenterar skapar mer kaos än vad den skapar bra utbildning i Sverige.

Bosse Wahlin

friskolerektor

Svar på ”Det är dags att sätta punkt för marknadsskolan” av Krissi Johansson (S) med flera.