Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”För att nå målet en större valfrihet för våra äldre kommer det att ställas krav och möjligheter för organisation, och från ledning till utförande undersköterskor med flera.” Bild: Fredrik Sandberg/TT
”För att nå målet en större valfrihet för våra äldre kommer det att ställas krav och möjligheter för organisation, och från ledning till utförande undersköterskor med flera.” Bild: Fredrik Sandberg/TT

Valfrihet viktigt för moderat äldreomsorg

Valfriheten för den äldre att välja kommunal eller annan utförare skall utvecklas. Det skriver Ewa Sjögren (M), ordförande för hemvårdsnämnden.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Vi moderater vill styra äldreomsorgen från ”förmyndarskap” mot medbestämmande för våra äldre. Vi har i dag kommit en bit på väg, men vi vill göra ytterligare förbättringar. Äldrevården är inne i ett utvecklat förhållningssätt, vi går från detaljstyrd vård, omsorg och rehabilitering, mot självbestämmande för den äldre.

Valfriheten är ett ledord inom moderat äldreomsorg. I dag har vi hemtjänst och äldreboende enligt lagen om valfrihet och snart tillkommer dagligvaror för inköp av mat med mera för hemtjänstkunder med biståndsbeslut. Valfriheten för den äldre att välja kommunal eller annan utförare skall utvecklas.

Genom att kunna styra innehållet inom de tre områden ökas självbestämmande och påverkansmöjlighet av insatser efter eget önskemål. Ytterligare exempel som kommer inom den närmsta tiden är automatiserade biståndsbeslut, till en början för larm och dagligvaror.

Vi hoppas att inom den närmaste tiden kunna utöka med olika biståndsansökan. Tjänsten kommer att finnas tillgänglig tjugofyra timmar per dygn. Ansökan sker digitalt i ett formulär med förtryckta frågor. Uppfylls biståndsberättigade frågor får sökande ett biståndsbeslut.

Vid avslag blir en biståndshandläggare automatiskt inkopplad för vidare utredning. Våra undersköterskor har digitala hjälpmedel för att kunna stödja de äldre som har svårigheter med digitaliseringen. För att ytterligare hjälpa och handleda våra äldre har det tillsatts en digital ”fixare” enligt de äldres önskemål i dialogmöten.

För att nå målet en större valfrihet för våra äldre kommer det att ställas krav och möjligheter för organisation, och från ledning till utförande undersköterskor med flera.

Förändringen ger en ökad stimulans och tillfredsställelse för kund såväl som organisation, genom att frångå dagens detaljstyrning till en målstyrning utifrån den äldres självbestämmanderätt och behov.

Målet är att den äldre får en tid tilldelad som den äldre själv väljer innehållet i vid varje insats. Vi har och kommer att få allt fler friskare äldre över åttio år, som enligt demografin kommer att öka de närmaste fyra åren med 20 procent. Till slut kommer kroppen att säga ifrån och man kommer att behöva hjälp från de kommunala eller andra aktörers tjänster.

Vi skall ha en god framförhållning både vad det gäller hemtjänst, boende och hälso- och sjukvård. Forskningen för ett långt friskt liv visar på olika faktorer som till exempel social gemenskap över generationsgränser, rätt kost, motion och meningsfull fysisk aktivitet/sysselsättning. Redan i dag tas många positiva initiativ av medarbetarna med denna inriktning.

Ett exempel är Seniorfestivalen som genomfördes i maj och som ska leva vidare. Vi politiker ska ge förutsättningar för utvecklingen, samtidigt är det ett ansvar för alla, förenings- och kulturella verksamheter i samhället, att öka den sociala gemenskapen.

Ewa Sjögren (M)

hemvårdsnämndens ordförande