Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
"Utöver områden som ökad hastighetsefterlevnad och bättre nykterhet i trafiken menar vi att det också är viktigt att vägnätet förbättras, framförallt på läns­vägarna." Bild: Fredrik Sandberg/TT

Vad alla vet men ingen vågar prata om

Vi har alla ett ansvar att bidra till en ökad trafiksäkerhet utifrån nollvisionens grundtanke. Det skriver Erik Risberg från Transportföretagen med anledning av att trafiksäkerhetsdagen hålls i dag i Tylösand.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Vi tvingas konstatera att trafiksäkerhetsutvecklingen i Sverige inte fortskrider som önskat när det gäller antal omkomna och skadade i trafiken. Förvisso kan vi förhoppningsvis tro att utvecklingen så här långt vänder nedåt efter fjolårets mörka siffra som visade på ett ökat antal förolyckade jämfört med de föregående åren. Detta till trots är det uppenbart att vi som nation inte kommer nå nollvisionens etappmål om högst 220 omkomna i trafiken.

Viktigt att understryka är att Sverige fortfarande hör till de trafiksäkraste länderna i världen men så som omständigheterna ser ut nu verkar vi att ha svårt att driva utvecklingen fortsatt nedåt.

Vi både vet och ser att något är fel men vi tar inte riktigt tag i frågan för att komma till rätta med den nuvarande situationen. Förvisso sker det ett antal aktiviteter med utgångspunkt i den nystart för nollvisionen som lanserades 2017, där Trafikverket som myndighet ska ansvara för att driva trafiksäkerhetsarbetet framåt och gör detta med ett antal samverkande aktörer.

En bärande tanke med nollvisionen är just samverkan där vi alla med ansvarig myndighet i spetsen ska skapa ett vägtransportsystem där ingen riskerar att dödas eller skadas svårt.

Vi tillsammans – alla trafikanter i Sverige – ser dock ut att ha svårt att lyckas med detta med tanke på hur våra olyckssiffror ser ut. Samtidigt kommer det ofta upp till diskussion hur högt tempot är i dagens trafik är, hur fort det går och hur beteendet dominerar.

Vi har alla ett ansvar att bidra till en ökad trafiksäkerhet utifrån nollvisionens grundtanke. Men då måste vi alla ta vårt ansvar för att vi ska kunna driva trafiksäkerhetsarbetet framåt. Vi måste, var och en, ikläda oss rollen som ansvariga trafikanter och leva upp till de ambitioner som finns, följa de lagar och regler som gäller för att samspelet i trafiken ska fungera.

När fjolårets trafiksäkerhetssiffror presenterades beskrevs den tunga trafiken som en möjlig anledning till de dystra siffrorna. När Transportföretagen analyserade dessa mer ingående visade det sig att i nio fall av tio, är inte tunga fordon vållande till olyckan. Samtidigt så kan och måste yrkestrafiken bli bättre när det gäller trafikbeteende.

Men det är givetvis viktigt att transportsystemet är utformat på ett sätt som gör det lätt att göra rätt i trafiken. Ansvaret för trafiksäkerheten delas mellan de som utformar och de som använder transportsystemet. Utformarna har det yttersta ansvaret för säkerheten medan Trafikverket ansvarar för att samordna arbetet för nollvisionen i Sverige.

Utöver områden som ökad hastighetsefterlevnad och bättre nykterhet i trafiken menar vi att det också är viktigt att vägnätet förbättras, framförallt på läns­vägarna. I synnerhet är det en utbyggnad av mitträcken längs detta vägnät som bör prioriteras för att minskningen av antal olyckor ska kunna fortsätta.

Erik Risberg

branschutvecklare, Transportföretagen