Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
"I förslaget ställer vi oss positiva till att utjämningssystemet föreslås omfatta socioekonomiska aspekter, men det finns andra saker vi tycker att man missar." Bild: Jari Välitalo

Vårt ansvar att skattemedel används klokt

De små budgetmarginaler som kommunfullmäktige beslutat om riskerar nu att med ett enda penndrag raderas ut redan vid årsskiftet. Det är inte rimligt, skriver företrädare för den styrande alliansen i Halmstad om förslaget till nytt kostnadsutjämningssystem.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Sedan hösten 2018 har regeringen arbetat med en översyn av det kostnadsutjämningssystem som jämnar ut strukturella och demografiska skillnader i landet.

Kommuner och regioner har fått komma med synpunkter, vilket vi i Halmstad också har varit angelägna om att bidra med.

Det finns både vinnare och förlorare på det nya förslaget. För Halmstads del innebär förslaget rent krasst att vi tappar 50 miljoner kronor för att stötta andra kommuner. Det är 1 procent av vår kommuns totala budget.

Det är ingen hemlighet att det under mandatperioden kommer krävas kloka och skarpa prioriteringar av våra nämnder och verksamheter kring vad som ska täckas av skattemedel, för att undvika att skjuta över stora underskott på kommande generationer.

Eftersom kostnadsutjämningssystemet alltmer kommer öka i omfördelningen mellan kommuner i takt med urbanisering och demografiska skillnader anser vi att det behövs nya statliga medel i systemet för att enskilda kommuner, som Halmstad, inte ska belastas allt för hårt.

Även tillväxtkommuner, som vi själva, står inför mycket stora ekonomiska utmaningar. Vi anser också att kommunerna behöver en längre och mjukare övergångsperiod. De små budgetmarginaler som kommunfullmäktige i Halmstad beslutade om i juni riskerar nu att med ett enda penndrag raderas ut redan vid årsskiftet. Det är inte rimligt.

I förslaget ställer vi oss positiva till att utjämningssystemet föreslås omfatta socioekonomiska aspekter, men det finns andra saker vi tycker att man missar.

I dag måste kommuner ansöka separat om socioekonomisk kompensation för grundskolan, vilket leder till stor osäkerhet från år till år kring om man kommer få medel eller ej. Vi har föreslagit att denna kompensation borde ingå i ordinarie utjämningssystem för att skapa transparens och tydlighet om vad som gäller.

Utöver ovan nämnda synpunkter anser vi att det bör införas ett incitament som tydliggör hur de kommuner som blir vinnare historiskt har använt och framåt tänker använda sina egna skattemedel innan andra kommuner, som Halmstad, stöttar upp med ny finansiering.

Som lokala förtroendevalda ser vi det som vårt ansvar att aktivt arbeta för att säkerställa att våra invånares skattemedel används klokt.

Jonas Bergman (M)

Jenny Axelsson (C)

Ella Kardemark (KD)

Lovisa Aldrin (L)