Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Vårdköerna minskar i Halland

Regeringen har tvingats att backa och återinför kömiljarden. Det är bra, skriver två moderater.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

HP Debatt 12/6. I början av maj besökte socialminister Lena Hallengren (S) Region Halland. Vi är glada att socialministern kom till Halland, här finns mycket att lära om hälso- och sjukvården.

Det är hög kvalitet på den svenska hälso- och sjukvården. De brister som finns inom svensk hälso- och sjukvård handlar sällan om kvaliteten på vård och behandlingar. I stället handlar det oftast om köer, tillgänglighet och möjligheterna att välja vårdgivare.

Halland har under många år styrts av Moderaterna. Köerna är korta och möjligheterna att välja vårdgivare är goda. I genomsnitt i Sverige i mars 2019 fick tre av tio patienter vänta längre än sina lagstadgade rättigheter uttrycker (vårdgarantin om operation eller annan behandling inom 90 dagar). I Halland var motsvarande tal att 95 procent fick sin operation/behandling inom rätt tid.

Alliansregeringen införde den så kallade kömiljarden. Den var inte utan fel och brister, men den fyllde sitt syfte: vårdköerna minskade och nio av tio patienter fick sin vård i tid. Socialdemokraterna kritiserade kömiljarden hårt och tog bort den vid maktskiftet 2014. Resultat: vårdköerna fördubblades under förra mandatperioden. Köerna till specialistvården har sedan fortsatt att växa. De växer här och nu. På bara ett år, från februari 2018 till februari 2019, så växte köerna med ytterligare 10 procent.

I Halland har i stället vårdköerna fortsatt att minska. I mars 2018 fick 93 procent av patienterna sin operation/behandling i tid. Nu i mars 2019 alltså 95 procent. I riket får ungefär en patient av tre inte sin behandling inom lagstadgad tid, exempelvis operation eller annan behandling inom 90 dagar. Det är en utveckling som måste brytas.

Regeringen har tvingats att backa och återinför kömiljarden. Det är bra, även om vi helst sett tre miljarder kronor i stället för en miljard. Men vi känner en oro för hur regeringen kommer att gå vidare med konstruktionen av kömiljarden. Pengarna kan inte gå till regioner som historiskt sett inte klarat av arbeta med köproblematiken på ett strukturerat sätt. Det är att belöna dåliga strukturer. Kömiljardens pengar ska belöna effektiva processer och korta köer. Den ska inte belöna svarta ekonomiska hål och långa köer.

Av de tre miljarder som vi satsar på att korta väntetiderna så gör vi en extra satsning på barn och unga med psykisk ohälsa. Vi öronmärker 500 miljoner kronor för att minska köerna. På nationell nivå har köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) tredubblats under förra mandatperioden. Bara under det senaste året, under den rödgröna regeringens styre, har köerna växt med ytterligare 5 procent.

Regeringen har självklart sett att vårdköerna växer. Men i stället för att korta dem så har man lutat sig mot Vänsterpartiet och fört en kamp mot valfrihet, privata sjukförsäkringar och alternativa driftsformer inom vården. Ideologi i stället för att korta köer.

Vi hoppas att socialministern fann inspiration i Region Halland till reformer på nationell nivå. Det behövs.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

riksdagsledamot, socialpolitisk talesperson

Mikaela Waltersson (M)

regionstyrelsens ordförande