Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Våra insatser för att minska psykisk ohälsa

Vi moderater vill genomföra ett paket med åtgärder för att motverka den negativa utvecklingen kring barn och ungas psykiska hälsa, skriver den moderata riksdagsledamoten Jenny Petersson.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Sverige är ett mycket bra land, Halland är fantastiskt – bästa livsplatsen. Det är arbete och företagande som har byggt vårt välstånd. Det är viktigt att inte förstöra det som har byggts upp av tidigare generationer.

Det är mycket i dag som inte fungerar som det ska. Prioriteringar spelar roll. Sverige har världens högsta skatter, dessutom har de höjts med 60 miljarder kronor på fyra år, arbete och företagare är hårt beskattade.

Men med regeringens prioriteringar har vårdköerna fördubblats och köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har tredubblats.

Alla barn ska ges goda förutsättningar att lyckas i livet. Många barn i Sverige har det bra och kommer få det bra. Samtidigt blir psykisk ohälsa allt vanligare, enligt siffror från Socialstyrelsen har psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år fördubblats under de senaste tio åren.

Antalet barn som har väntat mer än 30 dagar på insats från BUP har tredubblats sedan Socialdemokraterna tillträdde. Det är ett svek mot de som behöver hjälp och deras anhöriga.

Vi moderater vill genomföra ett paket med åtgärder för att motverka den negativa utvecklingen kring barn och ungas psykiska hälsa. För det första vill vi korta väntetiderna för barn och unga med psykisk ohälsa, genom resurser till att förbättra tillgängligheten till BUP och första linjens insatser i primärvården. Vi Moderater vill även förbättra tillgången till skolsköterska och skolkurator – här behövs förändringar i skollagen. Elevhälsan är ett viktigt komplement till primärvård och specialistvården.

Vi moderater anser även att vi behöver en mer verkningsfull suicidprevention. Det behövs mer forskning och kunskap om hur självmord kan förebyggas. Därför dubblar vi anslagen till Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP).

Vi moderater vill även genomföra en nationell strategi på området för att stärka psykiatrin och minska den psykiska ohälsan. Strategin ska bland annat innehålla förebyggande insatser, förbättra samarbetet mellan till exempel psykiatri, skolhälsovård och socialtjänst. Avslutningsvis behövs det en förstärkning av uppföljning och tillsyn inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Ser vi till att våra barn och unga är hela i kropp och själ behöver vi laga färre vuxna.

Det är tydligt att det behövs prioriteringar och verkningsfulla reformer på området. Rösta för en ny regering den 9 september.

Jenny Petersson (M)

riksdagsledamot Hallands län