Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Den kommunala servicen ifråga om hållbart attraktivt boende, kollektivtrafik, kultur, skola, vård och omsorg måste vara likvärdig i hela kommunen, eftersom det är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att utvecklas.” Bild: Henrik Williamsson
”Den kommunala servicen ifråga om hållbart attraktivt boende, kollektivtrafik, kultur, skola, vård och omsorg måste vara likvärdig i hela kommunen, eftersom det är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att utvecklas.” Bild: Henrik Williamsson

Vänsterpartiet värnar om hela Laholm

Ett Laholm som vi utvecklar tillsammans för miljön och tryggheten vinner alla på, särskilt demokratin. Det skriver Björn Abelli (V) i debattserien Val 2022 Laholm.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Vänsterpartiet värnar om de yngre.

Mycket av det som hänt senaste tiden på våra skolor i Laholm skulle ha kunnat förebyggas. Det handlar inte om isolerade företeelser, utan är ett symptom på ett utanförskap som många ungdomar känner i dag.

En meningsfull fritid minskar utanförskapet, så bland annat behöver fritidsgårdarna resurser så att de kan ha längre öppettider. När det inte finns fritidsgårdar i alla kommundelar behöver ungdomarna möjlighet att ta sig till de som finns och andra ungdomsaktiviteter. Kollektivtrafiken måste byggas ut med fler turer och till alla delar av kommunen, och för skolungdomar ska den vara gratis.

Skolan och socialtjänsten måste tillföras de resurser som behövs för att kunna ge de som har behov det stöd och den hjälp som de har rätt till, samt för att kunna utveckla det förebyggande arbetet som i dag är närmast obefintligt. Vi vill att barn och ungdomar ska få vara trygga i skolan.

Vänsterpartiet värnar om de äldre.

Vi vill att även våra pensionärer ska kunna åka gratis kollektivt, för att få möjlighet att röra sig runt i kommunen. För att få den drägliga ålderdom de är så väl förtjänta av, behövs också mer resurser inom vård och omsorg, så att personal på äldreboenden och inom hemtjänst får tid med de äldre på allvar.

Vänsterpartiet vill förbättra arbetssituationen inom välfärdsområdet med fler anställda, och att vi prövar sextimmars arbetsdag på våra äldreboenden.

Vänsterpartiet värnar om hela Laholm!

Alltför mycket fokus har i kommunen legat på att exploatera kustområdet, så att delar av Laholm öster om E6:an har blivit eftersatta. Färdigställandet av Markarydsbanan måste påskyndas för miljöns skull, men också för att Laholm behöver utvecklas mer i inlandet. Redan innan de befintliga planerna är fullt genomförda går det med enkla åtgärder att starta med persontrafik varannan timme på banan redan nu!

Laholms kommun måste åter bli en ekokommun på allvar. På sikt bör kollektivtrafiken vara gratis för alla, men gör det gratis för skolungdomar och äldre som ett första steg, så vi kan öka kollektivtrafikåkandet istället för att minska det. Ett annat område där Laholm blivit sämre är mängden hushållsavfall. Vi kan inte lägga allt ansvar på den enskilde utan måste göra omfattande strukturella ändringar så att det blir lätt att göra rätt. Låt återbruk och farligt avfall ligga utanför bommarna vid Ahla och låt Laholmsborna ha fri inpassering.

Den kommunala servicen ifråga om hållbart attraktivt boende, kollektivtrafik, kultur, skola, vård och omsorg måste vara likvärdig i hela kommunen, eftersom det är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att utvecklas. Smarta långsiktiga investeringar ger ett hållbart samhälle med utrymme att växa.

Vi ser gärna att fler partier i Laholm har samma helhetssyn som oss i dessa frågor, och ett Laholm som vi utvecklar tillsammans för miljön och tryggheten vinner alla på, särskilt demokratin.

Ett levande Laholm med en välfärd för alla!

Björn Abelli

Vänsterpartiet Laholm